האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

61136 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי א

61136 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי א‏

שיוך: אנגלית כשפה זרה / אנגלית כשפה זרה - קורסים טרום אקדמיים

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

הקורסים טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, בסיסי, מתקדמים א מכינים בהדרגה את הסטודנטים ללימוד הקורס מתקדמים ב, שהוא קורס חובה לתואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה.

הקורסים נועדו לסטודנטים שסווגו לרמות אלה על פי המבחן הפסיכומטרי או על פי מבחן המיון באנגלית אמי"ר/ם. רמה טרום בסיסי א היא רמת המתחילים וכן הלאה. סטודנטים שיסיימו בהצלחה את הקורס המכין ברמה מתקדמים א יוכלו ללמוד את הקורס האקדמי מתקדמים ב אשר מוצע בתחומי ידע שונים.

מטרת הקורסים להקנות לסטודנטים כלים להבנת טקסטים בשפה זרה ולהנחותם בקריאה מושכלת: הרחבת אוצר מילים, הכרת מבנים לשוניים כאמצעי עזר לפענוח טקסט ושימוש באסטרטגיות קריאה כגון: בניית תבניות לארגון הטקסט, הבנת המילים מתוך הקונטקסט, שילוב המידע החדש בטקסט עם הידע המוקדם הקיים אצל הקוראים.

הטקסטים השונים נבדלים ברמת הקושי שלהם: אורך הטקסט ומורכבותו, רמת ההפשטה, כמות אוצר המילים האקדמי ומגוון התרגילים והפעילויות.

דרישות הקורס כוללות מטלות חובה, בחינת ביניים ובחינת גמר.

לתשומת לבכם, החל מסמסטר א2016 שמות הקורסים באנגלית שונו כמפורט בידיעון בפרק לימודי אנגלית כשפה זרה.


1 בכל הרמות מוצעת הנחיה רגילה בשתי מתכונות לימוד: הנחיה רגילה בכיתה והנחיה רגילה מקוונת. הנחיה רגילה בקורסי האנגלית כוללת 78-39 שעות לימוד מלאות.