האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

61136 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי א

61136 אנגלית לצרכים אקדמיים: טרום בסיסי א‏

שיוך: אנגלית כשפה בינלאומית / אנגלית כשפה בינלאומית - טרום אקדמי

תנאי קבלה: סיווג לטרום בסיסי א על פי המבחן הפסיכומטרי או על פי מבחן המיון באנגלית אמי"ר/ם, או סיום בהצלחה של סדנת גישור (‏91428‎)‏.

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

הקורסים טרום בסיסי א, טרום בסיסי ב, בסיסי, מתקדמים א מכינים בהדרגה את הסטודנטים ללימוד הקורס מתקדמים ב, שהוא קורס חובה לתואר בוגר באוניברסיטה הפתוחה.

סטודנטים המסיימים את הקורס טרום בסיסי א בהצלחה ימשיכו את לימודי האנגלית בקורס אנגלית בסיסי, כך שלימודי האנגלית מרמת טרום בסיסי ועד רמת הפטור יארכו ארבעה סמסטרים בלבד. לשם ההבהרה, הקורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני קורס טרום בסיסי ב.

הקורסים נועדו לסטודנטים שסווגו לרמות אלה על פי המבחן הפסיכומטרי או על פי מבחן המיון באנגלית אמי"ר/ם. רמה טרום בסיסי א היא רמת המתחילים וכן הלאה. סטודנטים שיסיימו בהצלחה את הקורס המכין מתקדמים א יוכלו ללמוד את הקורס האקדמי מתקדמים ב אשר מוצע בתחומי ידע שונים.

מטרת הקורסים להקנות לסטודנטים כלים להבנת טקסטים בשפה זרה ולהנחותם בקריאה מושכלת: הרחבת אוצר מילים, הכרת מבנים לשוניים כאמצעי עזר לפענוח טקסט ושימוש באסטרטגיות קריאה כגון: בניית תבניות לארגון הטקסט, הבנת המילים מתוך הקונטקסט, שילוב המידע החדש בטקסט עם הידע המוקדם הקיים אצל הקוראים.

הטקסטים השונים נבדלים ברמת הקושי שלהם: אורך הטקסט ומורכבותו, רמת ההפשטה, כמות אוצר המילים האקדמי ומגוון התרגילים והפעילויות.

נוכחות במפגשים

קיימת חובת נוכחות במפגשים.

דרישות הקורס

לתשומת ליבכם: הזמנה לבחינה נשלחת לכל הסטודנטים. אם לא עמדת בדרישות הקורס ולא הגשת את מינימום המטלות הדרוש בקורס במועדן או לא עמדת בחובת נוכחות בקורס, ככל שנדרש, אינך זכאי/ת להיבחן גם אם קבלת הזמנה לבחינה.

לתשומת לבכם, החל מסמסטר א2016 שמות הקורסים באנגלית שונו כמפורט בידיעון בפרק לימודי אנגלית כשפה זרה.


1 בכל הרמות מוצעת הנחיה רגילה בשתי מתכונות לימוד: הנחיה רגילה בכיתה והנחיה רגילה מקוונת. הנחיה רגילה בקורסי האנגלית כוללת 39-78 שעות לימוד מלאות.