האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

96291 אימון בכישורי למידה בקורס מבוא למיקרוכלכלה

96291 אימון בכישורי למידה בקורס מבוא למיקרוכלכלה‏

שיוך: סדנות ומכינות / סדנות במיומנויות למידה

תנאי קבלה: למידה במקביל של הקורס מיקרו כלכלה

הסדנה אינה מקנה נקודות זכות

פיתוח הסדנה: רונית לוין, עדי טמיר, עפרה הרץ

מטרות הסדנה

עם סיום הסדנה ידעו המשתתפים בה להבין את משמעותו של גרף, לנתח את הדרישות לשאלות במטלות ובבחינות, ולתכנן את התשובות. המשתתפים יכירו את הידע המתמטי הנדרש בקורס, וידעו לארגן באופן יעיל את חומר הלימוד לקראת הבחינה.

קהל היעד

סטודנטים הלומדים את הקורס מבוא למיקרוכלכלה (‏‏10131‎‎)‏

מבנה הסדנה

הסדנה מבוססת על הנחיה מקוונת במערכת אופק של שבעה מפגשים בני שעה וחצי כל מפגש. בכל מפגש יכירו הסטודנטים את אסטרטגיות הלמידה, יתרגלו ויישמו אותן על חומרי הקורס

נושאי הלימוד