לוגו של האוניברסיטה הפתוחה

שלום רב,

אתר זה מושבת בשל עבודות תחזוקה.
השירות יחודש ביום 02/10/22 בשעה 22:00.
עקב כך, אתר הבית של האו"פ פועל במתכונת חלקית.
שאר המערכות כגון אתרי הקורסים, שאילת"א ומערכת המטלות המקוונת – אינן פועלות כרגע.

אנו מתנצלים על ההפרעה הזמנית.

בתוך שניות תועברו לאתר הבית.