האוניברסיטה הפתוחה שהם-המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה על שם צ'ייס


ערב עיון

 

בנושא:

 

מלחמה, טרור ושטנה:

האינטרנט כשדה קרב   

 

ערב העיון נערך ביום שלישי, טז בחשון תשס"ז, 7 בנובמבר 2006

בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה

 

16:30

התכנסות

 

 

17:00

מושב ראשון: האדם במרחבי הרשת העוינת

 

יו"ר: ד"ר יואב יאיר, מנהל מרכז שה"ם

 

 

 

אלי הכהן, מכון נטוויז'ן לחקר האינטרנט, אוניברסיטת תל-אביב

אנטישמיות, גזענות  ושטנה דיגיטלית

עו"ד יהונתן  קלינגר

קריסת זכויות האדם ברשת - האם הטרור הוא רק התירוץ?

 

 

18:15

הפסקה

 

 

18:45

מושב שני: קרבות וירטואליים ואמיתיים בזירה העולמית

 

יו"ר: פרופ' יורם עשת, ראש מרכז צ'ייס

 

 

 

ד"ר בועז גנור, המרכז הבינתחומי, הרצליה

איום הג'יהאד הגלובלי בעידן האינטרנט

ד"ר שמואל גורדון, המכון הטכנולוגי, חולון

האינטרנט בשרות המלחמה בטרור