שהם והמרכז לחקרחדשנות בטכנולוגיות למידה

יום עיון בנושא
העתיד הוא לא מה שהיה פעם:
חדשנות בטכנולוגיות למידהיום שלישי, ב בכסלו תשע"א, 9 בנובמבר 2010
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)

האירוע הועבר בשידור חי באינטרנט
חדשנות בטכנולוגיות למידה
16:15 התכנסות
16:30 דברי ברכה:
פרופ' יהודית גל-עזר, סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' ענת ברנע, דיקן המחקר, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יורם עשת-אלקלעי, ראש המרכז בהקמה לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה: סגירת מרכז צ'ייס והשקת המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
16:45 מושב ראשון: טכנולוגיות חדשות - דילמות בחינוך
יו"ר: ד"ר יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, האוניברסיטה הפתוחה
הטמעת טכנולוגיות חדשניות בהשכלה הגבוהה: מגמות ואתגרים  

פרופ' יואב יאיר ופרופ' יורם עשת-אלקלעי, האוניברסיטה הפתוחה
הברכה והקללה: דילמות בפיתוח ובהטמעה של טכנולוגיות חדשניות ללמידה  

פרופ' דפנה למיש, אוניברסיטת תל-אביב
מציאות חדשה מול דילמות ישנות: ילדים, נוער וטכנולוגיות התקשורת העכשוויות  
18:15 הפסקה
18:30 מושב שני: טכנולוגיות חדשניות - אתגרים אנושיים
יו"ר: ד"ר סיגל עדן, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אריה סקופ, מייסד מיקרוסופט ישראל ומשקיע בחברות הזנק
טיפוח חדשנות ויצירתיות טכנולוגית בחברות ההייטק  

פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה
בו-זמניות: בלגן, בלבול או ברכה - מולטיטסקינג בלמידה