יום עיון בנושא

מדיניות ציבורית ומחאת קיץ 2011


יום שני, יג באלול תשע"א, 12 בספטמבר 2011
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)


בתכנית  
16:00 התכנסות וכיבוד וקל
16:30 דברי פתיחה והנחייה
ד"ר אביעד בר-חיים, ראש המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה, האוניברסיטה הפתוחה
  מושב ראשון
פרופ' תמר הרמן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
תנועות מחאה עכשיו: מה נשתנה? הקלטה
  ד"ר זאב רוזנהק, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
‏דור, מעמד ומוביליזציה פוליטית: הקיץ של אי-נחת בישראל 2011 הקלטה
18:00 הפסקה
18:15 מושב שני
ד"ר ניסים כהן, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
השקט שלפני הסערה: דעת הקהל הישראלית כלפי המדיניות החברתית בשנים שקדמו למחאת קיץ 2011 הקלטה
  ד"ר יורם קלמן, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
‏חירות, שוויון, פייסבוק: על הקשר בין מחאה חברתית לטכנולוגיות דיגיטליות הקלטה
  ד"ר ישי מעוז, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה
מחאה נטו - מחאת הקוטג' מול מחאת הדיור הקלטה
המרצים הנם חוקרי המכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה באוניברסיטה הפתוחה

סיום משוער בשעה 19:45

ההשתתפות ללא תשלום בהרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/Research-Institute