זיהוי ביומטרי: מדע, טכנולוגיה, חברה

יום שני, ד' בסיוון תשע"ג, 13 במאי 2013, באולם נוידרפר
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה

(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)

   
8:45 התכנסות וכיבוד קל
   
9:00 דברי ברכה: פרופ' תמר הרמן, סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
פתיחה:
נציג היחידה לחיזוי טכנולוגי וחברתי, אוניברסיטת ת"א
הממונה על היישומים הביומטריים
נציג המנהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתיות במשרד הביטחון
   
10:00 ד"ר טל הסנר, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה: סקירה בנושא זיהוי פנים
   
10:45 הפסקה
   
11:00 פרופ' ליאור וולף, את"א:
סקירה בנושא זיהוי לפי הליכה
   
11:30 עו"ד יונתן קלינגר:
חוק ומשפט במערכות ביומטריות
   
12:00 פרופ' זאב זלבסקי, אוניברסיטת בר-אילן:
חישה אופטית ביומטרית מרחוק, המבוססת על פרמטרים פיזיולוגיים
   
12:30 ארוחת צהריים (בתשלום)
   
13:30 ד"ר יוסי קלר, אוניברסיטת בר-אילן:
סקירה בנושא זיהוי טביעות אצבעות
   
14:05 אבירם סיבוני, VIKI-SENSE:
שילוב יכולות ביומטריות בעולם הבטחוני והעסקי
   
14:45 מיכאל (מיקי) איתן, השר (לשיפור השירות לציבור) לשעבר:
חוק הזיהוי הביומטרי
   
15:00 נציג המנהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתיות במשרד הביטחון
דברי סיכום

סיום משוער בשעה 15:15ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/biometricid