לשידור החי לחץ כאן שידור חי
יום חמישי, א' בכסלו תשע"ג, 15 בנובמבר 2012
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
 

16:15 התכנסות וכיבוד קל
   
16:30 מושב ראשון: ניהול, כלכלה ומשחק
יו"ר: ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה
   
  פרופ' ישע סיון, בית הספר לניהול וכלכלה, המכללה האקדמית תל־אביב-יפו
משחקים דיגיטליים: לקראת כלכלה מסוג חדש
   
ד"ר דפנה רבן, בית הספר לניהול, אוניברסיטת חיפה
משחקים זה עסק רציני
   
17:45 הפסקה
   
18:00 מושב שני: משחק ולמידה: היילכו שניים בלתי אם נועדו?
יו"ר: ד"ר דורית אולניק־שמש, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
   
  מר דודי פלס, התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר־אילן
חינוך מְמוּשחק: מימוש תובנות מעולם משחקי המחשב בחינוך
   
  ד"ר שרית ברזלי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אינה בלאו, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
משחק מחשב לימודי: משרתם של שני אדונים?
   
  פרופ' יורם עשת אלקלעי, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר סיגל עדן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר־אילן
גב' תמי דובי, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
משחקים ותוקפנות: מיתוס ומציאות

סיום משוער בשעה 19:30

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/games