מרכז צ'ייס - מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה המחלקה לסוליולוגיה, תקשורת ומדע המדינה המרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק אירועים באוניברסיטה הפתוחה
יום עיון בנושא

eיחה: דיאלוגים ברשת

יום העיון נערך ביום רביעי, כ"ח באייר תשס"ז, 16 במאי 2007
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה
(הכניסה לחניה ללא תשלום מרחוב ויצמן)

לצילום האירוע

16:00 התכנסות    
16:30 מושב ראשון: יו"ר ד"ר נטע האילן, האוניברסיטה הפתוחה    
  ד"ר אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה
דיאלוגיות בעידן הדיגיטלי
הקלטה
  ד"ר דוד לוין, האוניברסיטה הפתוחה
זוגות בסבך רגשות וחוטים: על קשרים המתהווים בעידן הדיגיטלי
הקלטה מצגת
17:30 הפסקה    
  מושב שני: יו"ר ד"ר ערן חיות, האוניברסיטה הפתוחה    
  גב' מירן בוניאל-נסים, אוניברסיטת חיפה
כשהיומן יוצא מן המגירה - הבלוג כדיאלוג בין אישי ותוך אישי
הקלטה מצגת
  גב' כרמל ויסמן, האוניברסיטה העברית בירושלים
יומני הרשת (בלוגים) כשיח פוליטי מזן חדש
הקלטה מצגת
19:00 די(א)לוגים באינטרנט בין המרחב הפרטי והמרחב הציבורי
מנחה: ד"ר אבנר כספי, מרכז צ'ייס, האוניברסיטה הפתוחה
רב שיח בהשתתפות בלוגרים, עורכי אתרים וחוקרים נעמה פלד, אחראית בלוגים ב"תפוז",
עמי בן-בסט, עיתונאי ובעל הבלוג "קצה",
כרמל ויסמן, חוקרת ובעלת הבלוג "דוקטור בלוג",
בועז כהן, עורך מוזיקלי ובעל הבלוג "לונדון קולינג"
הקלטה

סיום משוער בשעה 20:00