אירועים באוניברסיטה הפתוחה
יום עיון בנושא
אינטימיות ברשת:
נשים וגברים בסבך הרשת
יום שלישי, כד בסיוון תשס"ט, 16 ביוני 2009
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רח' רבוצקי 108, רעננה

16:15 התכנסות
16:30 מושב ראשון
יו"ר: פרופ' רות בייט-מרום, האוניברסיטה הפתוחה      הקלטה
  ד"ר אבנר כספי, האוניברסיטה הפתוחה
אינטימיות מתווכת: איך הבלתי אפשרי הופך אפשרי?      הקלטה
  ד"ר דוד לוין, ביה"ס לתקשורת - המסלול האקדמי של המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה
האם אבדה הרומנטיקה? זוגיות בעידן הדיגיטאלי      הקלטה
17:30 הפסקה
17:50
מושב שני
יו"ר: ד"ר טלי היימן, האוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר יאיר עמיחי-המבורגר, המרכז הבינתחומי הרצליה
אהבה באינטרנט: האם יכול מסר טקסטואלי להפוך לאהבה?      הקלטה
  ד"ר יעל קינן, המרכז הבינתחומי הרצליה
The Self among Strangers and Friends Online      הקלטה
סיום משוער בשעה 19:00


יום העיון יועבר בשידור חי באינטרנט:
www.chais.openu.ac.il


לצפייה במגוון ספרי האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה שהם chais