אירועים באוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

יום עיון לזכרו של זאב סוקר ז"ל

מבט סוציולוגי על חינוך ואי-שוויון


יום ראשון, ו בניסן תש"ע, 21 במארס 2010
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)
13:45 התכנסות
14:00 יו"ר: ד"ר אילנה קופמן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

דברים לזכרו
פרופ' יהודית גל-עזר, סגנית הנשיאה לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר דניס שרביט, ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
פנחס שטרן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

קטע מוסיקלי
14:30 מושב ראשון: אי-שוויון והשכלה גבוהה בישראל

יו"ר: ד"ר זאב שביט, המחלקה לסוציולוגיה, המכללה האקדמית גליל מערבי

ד"ר שלמה סבירסקי, מנהל אקדמי, מרכז אדווה
על דרך קביעת גבולות הגידול של ההשכלה הגבוהה

ד"ר סראב אבורביעה-קווידר, המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
נשים בדוויות בהשכלה הגבוהה: היבטים מגדריים ואתניים

פרופ' אברהם יוגב, בית הספר לחינוך והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
שוויון ואי-שוויון באוניברסיטה: מי מצטרף לתכניות התואר השני למנהלים, ומדוע?
16:15 הפסקה
16:30 מושב שני: על זאב ועבודתו המחקרית
יו"ר: ד"ר מוחמד מסאלחה, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' חיים חזן, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
דרך לא זרועה: על סקרנות ללא גבולות

ד"ר גל לוי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
השלום שהפת(ר)יע: שלום ומלחמה במבט השיח החינוכי הרשמי

ד"ר יעל אנוך, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
גיל, מגדר, אתניות והפער הדיגיטלי
סיום משוער בשעה 18:00

לצפייה במגוון ספרי האוניברסיטה הפתוחה בתחום בלמדא - חנות ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה