הזמנה לסימולציה - מודל גיוס אחר
יום שני, י"ז בתשרי תשע"ד, 21 באוקטובר 2013
באולם קנבר, קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה דרך רח' ויצמן בצומת רעננה צפון; החניה על בסיס מקום פנוי)

הדיון פתוח למוזמנים בלבד

קהילת צבא של האגודה הסוציולוגית הישראלית והמכון לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה של האוניברסיטה הפתוחה יקיימו במשותף יום דיון שיוקדש לתירחוש ההשלכות של יישום שירות אזרחי חובה.
סוגיית השירות האזרחי זוכה לתשומת לב גוברת בשיח הציבורי בישראל. השירות האזרחי מוצג כמנגנון שבאמצעותו ניתן לרפא את מה שמצטייר כאי-שוויון בחלוקת הנטל של השירות הצבאי. המשותף למתווי החקיקה השונים, שנועדו להחליף את חוק טל, הוא ההצעה להעמיק את השירות האזרחי, עד כדי האפשרות כי בעתיד יוטל כחובה על כול מי שלא יגויס/תגויס לצבא. למהלך זה השלכות מרחיקות לכת על שוק העבודה, על השירות הצבאי, על יחסי קבוצות שונות עם המדינה ועל השרותים החברתיים. השלכות אלה אינן זוכות בדרך כלל לביטוי יסודי בשיח הציבורי, ולכן נבקש לבררן במסגרת יום הדיון ובכך לתרום לשיח הציבורי.
בתוכנית
9:15 התכנסות וכיבוד קל
9:30 דברי פתיחה
פרופ' תמר הרמן, סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה, יו"ר משותף של קהילת צבא של האגודה הסוציולוגית הישראלית
הרצאות מושב מליאה
יו"ר: פרופ' זאב רוזנהק, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
מה יכולה ישראל ללמוד מהנסיון הגרמני?

ד"ר נוהאד עלי, מכללת הגליל המערבי ואוניברסיטת חיפה
חובת השירות והשירות כחובה? תרחישי תגובות הציבור הערבי־פלסטיני בישראל לשירות אזרחי חובה

פרופ' סמי סמוחה, אוניברסיטת חיפה וד"ר זהר לכטמן, מכללת הגליל המערבי
חציית קו אדום: הטלת חובת שירות אזרחי על צעירים ערבים בישראל

ד"ר איטה ביק, אוניברסיטת אריאל
"ייהרג ואל יעבור"? - שירות לאומי לבנות חרדיות ודתיות

מר בני פפרמן ומר אסף מלחי, מינהל מחקר וכלכלה במשרד הכלכלה
מתנדבים במקום עובדים? שירות אזרחי חובה והשפעתו על שוק העבודה

גב' עפרה בן־ישי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
השירות האזרחי כחלופה לצד השירות הצבאי - כיצד יגיב הצבא?

סרן מידד אבידר, צה"ל- ממד"ה
השפעת חקיקת חוק שירות אזרחי חובה על מערך תומכי הלחימה

סנ"צ דן פישר, אגף התכנון והארגון במשטרת ישראל
תדריך לדיון בקבוצות
12:30 הפסקה
13:30 דיונים בשתי קבוצות
הדיון יהיה מונחה ויוקדש לבניית תרחישי מדיניות המעריכים את ההשלכות של שירות אזרחי חובה
מנחים: סנ"צ דן פישר וד"ר זאב לרר
15:45 סיכום במליאה
סיום משוער בשעה 16:45

הדיון פתוח למוזמנים בלבד. נא להירשם מראש באתר:
www.openu.ac.il/simulation