אזרחים כמדענים

יום רביעי, ב' בסיון תשע"ב, 23 במאי 2012
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)

16:15

התכנסות וכיבוד קל

16:30 דברי ברכה: פרופ' חגית מסר -ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

מושב ראשון               להקלטה
יו"ר: ד"ר יורם קלמן, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר גלעד רביד, המחלקה להנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מצייצים תחזיות: ההמון כרואה עתידות


פרופ' יואב יאיר, המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה
מפענוח אותות חייזרים עד גילוי מכתשים במאדים: טכנולוגיות המידע ושיתוף הציבור במחקרים אסטרונומיים               להקלטה


גב' כרמל קנט, מרכז שגיא לחקר האינטרנט, אוניברסיטת חיפה
רפואה 2.0: למי קראת מטופל?               להקלטה

18:00 הפסקה

18:15 מושב שני
יו"ר: פרופ' ענת ברנע, דיקנית המחקר, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר יוסי לשם וגב' שלומית ליפשיץ, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב סופרים ציפורים ורצים לספר לחבר'ה - שיתוף הציבור במחקרים על ציפורים נודדות ובחצר הבית               להקלטה

פרופ' שיזף רפאלי, מרכז שגיא לחקר האינטרנט, אוניברסיטת חיפה
החבר'ה עושים מדע: Extreme Science               להקלטה

להקלטה