כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים מוסלמים
English
ימים שני ושלישי, ז-ח בטבת תשע"ה, 30-29 בדצמבר 2014
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

תכנית ליום שני
16:00 התכנסות וכיבוד קל
16:30 מושב ראשון: שיח כלכלי, אנטישמיות ואידיאולוגיה
יו"ר: פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים,
האוניברסיטה הפתוחה


ברכות: פרופ' מנור מנדל, דיקן המחקר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' דני גוטוויין, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת חיפה
קתוליות, אנטישמיות ואימפריאליזם, 1871–1914

פרופ' יואב פלד, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל־אביב
אנטישמיות כלכלית ברפובליקה הפולנית השנייה

ד"ר ישי לנדא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
לא יבוא עני למלכות האלוהים? על יהודים, נוצרים וקפיטליזם
18:00 הפסקה
18:15 מושב שני: הרצאת אורח [מושב באנגלית]
יו"ר: פרופ' (אמריטה) שרה סטרומזה, הקתדרה ע"ש אליס וג'ק אורמוט לתרבות ערבית,
האוניברסיטה העברית בירושלים
Professor Francesca Trivellato, Department of History, Yale University - Guest Lecture
Jewish-Christian Credit Relations and the Economic History of Early Modern Europe
19:30 קבלת פנים למשתתפי הכנס (למוזמנים)

תכנית ליום שלישי
09:30 התכנסות וכיבוד קל
10:00 מושב שלישי: כלכלה והבנייה חברתית ותרבותית
יו"ר: ד"ר רבקה ניר, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

מר אריה לוין, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר־אילן
הקולגיות בעיר ההלניסטית והשפעתן על התארגנות הקהילות הנוצריות במאות הראשונה והשנייה לספירה - חשיבה חדשה

מר עמית גבריהו, החוג לתלמוד ולהלכה, האוניברסיטה העברית בירושלים
ריבית בין יהודים ונוצרים: נומוס ונרטיב

פרופ' אלינער ברקת, ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה, המכללה האקדמית אחווה
פקיד הסוחרים: שיתוף פעולה כלכלי־חברתי בין יהודים ומוסלמים במצרים בימי הביניים המוקדמים (מאות 12-7)
11:30 הפסקה
11:45 מושב רביעי: הרצאת אורח [מושב באנגלית]
יו"ר: פרופ' מנחם פיש, הקתדרה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע ע"ש יוסף וסיל מייזר במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדע במכון ע"ש כהן, אוניברסיטת תל־אביב

ברכות: פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה
Professor Glenn Dynner, Religion Faculty, Sarah Lawrence College New York -
Guest Lecture
Beyond Essentialism: The Case of Jewish-Christian Symbiosis in Eastern Europe
13:15 הפסקת צהריים
15:00 מושב חמישי: דמוגרפיה, הגירה ורווחה
יו"ר: פרופ' מוסטפא כבהא, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' און וינקלר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה
דת ופריון: הילכו יחדיו? ישראל כדוגמה

ד"ר יוסרי ח'יזראן, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה ומכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים
מדוע עוזבים הנוצרים את המזרח התיכון?

ד"ר טל שובל, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
הַוַקְף בתקופה העות'מאנית: מכשיר רב־שימושי בשירות מוסלמים, מתאסלמים ונוצרים
16:30 הפסקה
16:45 מושב שישי: מסחר, עבדות ויחסי כח בין־תרבותיים
יו"ר: ד"ר אבריאל בר־לבב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אייל ג'יניאו, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
התפתחות הסחר הבינלאומי בסלוניקי במאה השמונה־עשרה והשפעותיו על עיצוב גבולות עדתיים, חברתיים ומנהליים בעיר נמל עות'מאנית

גב' ג'ניפר פוליאקוב-ז'ורוב, ביה"ס להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ, אוניברסיטת תל־אביב
"המוצצים את דמנו": דימויים דמוניים של השבטים הטטארים המוסלמים בעיני נוצרים במזרח אירופה, שנחטפו לעבדות בעת החדשה המוקדמת

פרופ' ירון בן נאה, המחלקה להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים ומנהל מרכז משגב ירושלים לחקר והוראת מורשת יהודי ספרד והמזרח
מה לשפחה רוסית בבית יהודי ספרדי באיסטנבול?

סיום משוער בשעה 19:00
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/religions