20.6.2012קונצרט צהריים

עורכת ומנחה: ענת שרון

שלישיית אפסיונאטה


יום ראשון, י באדר תשע"ה, 1 במרס 2015, בשעה 13:00
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

הדס פבריקנט - כינור, איריס יורטנר - צ'לו, עינת פבריקנט - פסנתר

מיצירות ראוול ושומןההשתתפות בקונצרטי הצהריים בתשלום, על בסיס רכישת כרטיסים מראש;
מחיר כרטיס: 30 ש"ח
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/noonconcert6
כניסה ביום הקונצרט ללא הרשמה מראש: 35 ש"ח
(אין אפשרות לתשלום במזומן!)