רב תרבותיות בישראל

יום רביעי, ה בניסן תשע"ה, 25 במרס 2015
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)


16:00 התכנסות וכיבוד קל
   
16:30 ברכות: פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה
 
  מושב ראשון: מגזרים מודרים בישראל - תיאטרון, ספרות וקולנוע
יו"ר: ד"ר מתי מאיר, ראשת המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה
   
  ד"ר נפתלי שם טוב, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה
תיאטרון ומזרחים
   
  ד"ר הודא אבו-מוך, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה והמכללה האקדמית בית ברל
ערבים כותבים בעברית ושאלת הזהות'
   
  ד"ר יעל מונק, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה
אימפריה משלהם: הקולנוע הישראלי של יוצאי בריה"מ לשעבר
   
17:30 הפסקה
   
17:50 מושב שני: רב תרבותיות במוסיקה ובתרבות הפופולרית
יו"ר: ד"ר תמי עמיאל-האוזר, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה
   
  ד"ר ליאת שטייר-לבני, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה והמחלקה לתרבות המכללה האקדמית ספיר
ייצוגים סאטירים של תיאוריות רב תרבותיות בטלויזיה הישראלית
   
  פרופ' מוטי רגב, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
קוסמופוליטיות מוזיקלית ופופ־רוק בישראל
   
  דברי סיכום: ד"ר עדיה מנדלסון-מעוז, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה

סיום משוער בשעה 19:00


ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/multiculturalisma