האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה המרכז לחקר טכנולוגיות בהוראה אתר הבית של שהם האוניברסיטה הפתוחה אירועים באוניברסיטה הפתוחה
יום שני, כד בשבט תש"ע, 8 בפברואר 2010 , בין השעות 13:00-11:30
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רבוצקי 108, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)

טכנולוגיה והשכלה גבוהה בעידן של ידע פתוח


Prof. Vijay Kumar

Massachussetts Institute of Technology (MIT)
Opening up Education - What Will It Take?

(ההרצאה בשפה האנגלית)
יו"ר: פרופ' יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה

Opening up Education - What Will It Take?

The growing Open Education movement presents the opportunity to dramatically transform the educational landscape, along with the affordances of networks, and yet it is clear that there are several "readiness" factors that need to be addressed for the promise and potential of this movement to be realized. This presentation will identify some of the technological, organizational and cultural dimensions of readiness. Addressing them will mean that business is not "as usual" for education any more.


ההשתתפות (ללא תשלום) בהרשמה מראש
בטלפון *3337 או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/Kumar

לצפייה במגוון ספרי האוניברסיטה הפתוחה בתחום בלמדא - חנות ספרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה