שהם והמרכז לחקרחדשנות בטכנולוגיות למידה

הציבור מוזמן לסמינר

בית מדרש: הספרים הדיגיטליים לאן?
מועד: יום שני 29.11.2010 בשעה 12:30-14:00


רקע:
בשנים האחרונות חלות התפתחויות דרמטיות בתחום הקריאה הדיגיטלית, דבר הבא לידי ביטוי בגידול העצום בטקסטים, הזמינים לציבור בפורמט דיגיטלי, ובמכשירים ניידים לקריאה דיגיטלית המציפים את השוק. במקביל, נערכות מערכות החינוך הגבוה להנגשת טקסטים דיגיטליים ללומדים מתוך כוונה לחסוך בעלויות הדפסה והפצה ולהקל על תהליכי העדכון של חומרי למידה מיושנים. מאידך, הבנתנו את מאפייני הקריאה הדיגיטלית ואת אופן העיצוב האופטימלי של טקסט דיגיטלי, עדיין רחוקה מלהשביע רצון - במיוחד לנוכח השינויים המהירים בטכנולוגיות לקריאה דיגיטלית, המציבות בפני הקוראים אתגרים חדשים באופן מתמיד. בשנים האחרונות משקיעה האוניברסיטה הפתוחה מאמצים רבים בפיתוח סביבות יעילות לקריאה דיגיטלית, אם ממסכי מחשב או ממכשירים ניידים. הסמינר מהווה המשך לפעילות המחקר והפיתוח האינטנסיבית הנערכת באו"פ בתחום זה. במסגרתו, ייסקֵר הידע העכשווי הקיים בתחום המו"פ של קריאה דיגיטלית, יידוֹנו הדילמות בעיצוב ספרים דיגיטליים, יתוארו המגמות העכשוויות בעולם בתחום זה, יתואר הניסוי הנערך כיום באו"פ עם למידה מקוראי ספרים דיגיטליים ותיערך היכרות עם מכשירים לקריאה דיגיטלית. בסיום המפגש יתקיים דיון, שיתמקד בהטמעת ספרים דיגיטליים וקריאה דיגיטלית במסגרת תהליכי ההוראה-למידה באו"פ.

תכנית:
ייערכו 4 הרצאות קצרות של 10 ד' כל אחת. ההרצאות יינשאו בידי חברי סגל האו"פ וישמשו בסיס לדיון בחלקו השני של המפגש.
  • פרופ' יורם עשת-אלקלעי: מה אנחנו יודעים על קריאה מתצוגות דיגיטליות?  
  • אמיר וינר: לאן הולך שוק הספרים הדיגיטליים?   
  • פרופ' יואב יאיר: דילמות עכשוויות בקריאה דיגיטלית   
  • איתי הר-אבן: היכרות עם מכשירים ניידים לקריאה דיגיטלית
דיון במליאה בהנחיית פרופ' יואב יאיר ועדנה טל-אלחסיד: הטמעת ספרים אלקטרוניים וקריאה דיגיטלית בתהליכי ההוראה-למידה באו"פ ובאקדמיה בכלל

תקצירי ההרצאות
פרופ' יורם עשת-אלקלעי: מה אנחנו יודעים על קריאה מתצוגות דיגיטליות
מחקרים מעידים, כי למדיום המשמש לתצוגת הטקסט יש השפעה על טיב הקריאה וכי הקריאה מדפוס ומתצוגה דיגיטלית שונות מאוד זו מזו, מה שמחייב לעצב את הטקסט כך שיתאים למדיום הקריאה. בהרצאה יתוארו מאפייני הקריאה הדיגיטלית ויושוו לקריאה מדפוס, לאור ממצאי המחקרים העכשוויים ותוך התמקדות בהיבטים הקוגניטיביים, הארגונומיים והעיצוביים המעורבים בעיצוב טקסט לקריאה דיגיטלית יעילה.

אמיר וינר: לאן הולך שוק הספרים הדיגיטליים?
שוק הספרים הדיגיטליים נשלט היום כמעט בלעדית על ידי שלושה שחקנים גדולים (APPLE, AMAZON ו- GOOGLE) ושני מכשירי קריאה (KINDLE ו- IPAD). בהרצאה יידונו שאלות המעסיקות כיום את מובילי ענף המו"לות העולמית בבואם לתכנן אסטרטגיות פיתוח ושיווק בזירה חדשה זו, כגון: מהם היתרונות היחסיים שמציע כל אחד משלושת השחקנים המרכזיים? כיצד נחפש, נקנה ונקרא ספרים בעתיד? האם אנו עומדים בפתחו של שינוי מסדר שני במהותו של המושג "ספר"?

פרופ' יואב יאיר: דילמות עכשוויות בקריאה דיגיטלית
מתוך החשש ש- MORE IS LESS והיכרות עם דפוסי השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות של המשתמש הממוצע, עולה השאלה בדבר טיבו הרצוי של מכשיר הקריאה העתידי. האם השילוב של יכולות מתקדמות במכשירים מסייע בשיפור הקריאה האקדמית או שהעודפוּת גורמת להסחת דעת ולפגיעה באיכותה? מהם עיצוב הטקסט וממשק העבודה המיטביים לקריאת חומרי לימוד אקדמיים, בשונה מאלה לקריאת חומרי פנאי ובידור? בהרצאה ידוֹנו הדילמות והקונפליקטים בעיצוב ספרים דיגיטליים ויתואר הניסוי שמתבצע בשה"ם וחשיבות תוצאותיו לראייה האסטרטגית של האו"פ בתחום הפרסום הדיגיטלי של ספרי הלימוד שלה.