בימים שלישי ורביעי, יא-יב בחשוון, 5-4 בנובמבר 2014
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)

יום שלישי, יא בחשוון, 4.11.14
09:30 התכנסות וכיבוד קל
10:00 דברי ברכה: פרופ' יעקב (קובי) מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' (אמריטוס) יאיר אורון, יו"ר הכנס, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אורן סופר, ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
10:15 מושב ראשון: בנייה מחדש ותיקון לאחר רצח העם – לזִכרה של אן היימן, יוזמת ומייסדת כפר הנוער "אגהוזו שלום"
יו"ר: ד"ר אריה גרוניק, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה
הקרנת סרט על כפר הנוער "אגהוזו שלום" ברואנדה (כ-15 דקות)

מר גדעון הרשר, ארגון הג'וינט העולמי ובין מקימי הכפר
אן היימן – לידתו של כפר הנוער "אגהוזו שלום"

ח"כ שמעון סולומון
הפילוסופיה החינוכית של כפר הנוער "אגהוזו שלום"

גב' סוזאן פת בנבנישתי, סמנכ״ל, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
למידה באמצעות עשייה: השפעת הכפר על תושביו

גב' תניא פרדמן, אמנית, התנדבה בכפר הנוער "אגהוזו שלום" בשנת 2009,
רכזת אמנות בכפר הנוער ימין אורד
מציירים תקווה בגבעות רואנדה
10:15 מושב מקביל: רצח העם ברואנדה בעבר וכיום
המושב יתקיים בשפה הצרפתית בתרגום סימולטני לעברית
יו"ר: ד"ר יעל מונק, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה
Le génocide rwandais, hier et aujourd'hui
Yolande Mukagasana, écrivain et militante indépendante
Mon histoire à travers le miroir de celle de mon pays

Gabriele Nissim, écrivain et président de Gariwo
Universal Value of the Righteous and Education to Personal Responsibility and to Genocide Prevention
12:30 הפסקת צהריים
14:00 מושב שני: מסע אל התופת
מר יוסי שריד, שר החינוך לשעבר
ג'נוסייד ברואנדה, מסע אישי ולאומי אל הגיהינום
14:45 מושב שלישי: הרצאת מליאה
ההרצאה תתקיים בשפה האנגלית
יו"ר: פרופ' רונית בוגלר, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
לפני ההרצאה יתקיים טקס קצר לזכר קרבנות הג'נוסייד ברואנדה
Judge Vagn Joensen, President of the Rwanda International Criminal Court
"From Nuremberg to Rwanda: The Evolution and Legacy of the International Criminal Tribunals"
Respondent: Dr. Sigall Horovitz, Law Faculty, University of Haifa
16:00 הפסקה
16:30 מושב רביעי: רצח-עם: אפריקה, אירופה, אמריקה
יו"ר: פרופ' מוסטפא כבהא, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות,
האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' (אמריטוס) בני נויברגר, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה
רצח ההררו בדרום-מערב אפריקה הגרמנית: הג׳נוסייד הראשון במאה ה-20

ד"ר רפאל ואגו, מכון קנטור, אוניברסיטת תל-אביב
דפים המתמלאים לאט: הוראה ומחקר על ג'נוסייד הרומה (הצוענים) במרכז-מזרח אירופה

ד"ר איתן גינזבורג, סמינר הקיבוצים והמכללה האקדמית ספיר
רפאל למקין והמצב הקולוניאלי כיסוד לג'נוסייד: הלקח ההיספנו-אמריקני
16:30 מושב מקביל: משפט, שוויוניות, זהויות ושימור זיכרון ברואנדה
המושב יתקיים בשפה האנגלית
מושב תלמידי מחקר - מסקנות מעבודת שדה ברואנדה
יו"ר: ד"ר סיגל הורוביץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
Law, Equality, Identities, and Memory Preservation in Rwanda
Aya Ben Amos
Women's Political Participation in Post Conflict Rwanda

Igal Avrahami
Post-Conflict Identities

Sana Knaneh
The Role of Culture in achieving Transitional Justice: lessons from Rwanda

Noam Shouster, Interpeace UN program in Israel
What can Rwanda teach us about Reconciliation - Examples from Young Women
18:30 סיום היום הראשון

יום רביעי, יב בחשוון, 5.11.14
09:30 התכנסות וכיבוד קל
10:00 מושב ראשון: חינוך ומניעת רצח עם
יו"ר: פרופ' יאיר אורון, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אייזיק לובלסקי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה
אתגרים בהוראת ובמחקר הג'נוסייד בחברה הישראלית

עופר שנער לבנון, האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת ספיר
מורשת של שתיקה, תרבות של צנזורה עצמית: מהו הלקח שמציעה ישראל לרואנדה מזיכרון השואה?

אוריאל לוי, הוועד הישראלי למאבק ברצח-עם
חינוך ככלי למאבק ברצח-עם: האם יש בכוחו של חינוך לשנות את הטרגדיה האנושית?
12:00 הפסקת צהריים
13:00 מושב שני: ג'נוסייד בימינו Genocide Today
המושב יתקיים בשפה האנגלית
יו"ר: ד"ר דניס שרביט, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה
Prof. Israel Charny, Holocaust and Genocide Research Center, Jerusalem
A Proposal for protocol for recording the factual events of mass-killing before judgments are made

Dr. Idit Gil, Department of Sociology, Political Science and Communication, The Open University of Israel
Extermination through Labor: a connecting Pivot between the Holocaust and Genocide

Robert Lord, American University's School of International Service
France and Rwanda: Politicizing Legal Responsibility for Genocide
13:00 מושב מקביל: מחקר עכשווי על שואה וג'נוסייד
יו"ר: ד"ר אור קרסין, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר רן שאולי, מכון טרומן (האוניברסיטה העברית בירושלים) ואוניברסיטת בר-אילן
טבח הסינים ב'עולם המלאי' – היסטוריה של שִכחה חוזרת

רבקה ברוט, דוקטורנטית למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
'יהודים אשר בשעת המלחמה חטאו כלפי העם היהודי': משפטי משתפי פעולה יהודים במחנות העקורים, גרמניה

ד"ר רז סגל, עמית פוסט-דוקטורט, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב
יהודים עומדים מנגד: מלחמה, אלימות המונית והתפרקות חברתית באזורי הגבול של הונגריה במלחמת העולם השנייה
15:00 הפסקה
15:30 מושב שלישי: הרצאת מליאה
יו"ר: פרופ' גליה צבר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' (אמריטוס) יהודה באואר, המחלקה לתולדות עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, יועץ אקדמי ב"יד ושם", וחבר האקדמיה הישראלית למדעים
מניעת רצח-עם – מה מעבר לדיבורים?
16:30 הפסקה
17:00 מושב רביעי: סוגיות במחקר שואה וג'נוסייד: הילכו השניים יחדיו?
יו"ר: ד"ר אייזיק לובלסקי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' דן מכמן, אוניברסיטת בר-אילן, ראש המכון הבין-לאומי לחקר השואה, יד ושם
ה'שואה' ו'ג'נוסייד' ומה שביניהם - הערות מושגיות ותוכניות

פרופ' יאיר אורון, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה
על חובת הוראת השואה והג'נוסייד בישראל

ד"ר עמוס גולדברג, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו,
האוניברסיטה העברית בירושלים
שואה, מודרניות ולאומיות
18:30 מושב סיום: שולחן עגול – דיון בשיתוף הקהל
מנחה: ד"ר אייזיק לובלסקי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת,
האוניברסיטה הפתוחה

משתתפים:
פרופ' גליה צבר, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' דן מכמן, יד ושם ואוניברסיטת בר-אילן
פרופ' יאיר אורון, האוניברסיטה הפתוחה
19:30 סיום היום השני
ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/genocide

חברי הוועדה המדעית
פרופ' יאיר אורון, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מוסטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' גליה צבר, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר עמוס גולדברג, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר סיגל הורוביץ, אוניברסיטת חיפה
ד"ר אייזיק לובלסקי, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה