מפם והקיבוץ הארצי בשנות המדינה
יום ראשון, ד' בשבט תשע"ד, 5 בינואר 2014
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה

(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)

15:30 התכנסות וכיבוד קל
   
16:00 דברי ברכה
פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מוסטפא כבהא, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

מושב ראשון: לציונות, לסוציאליזם, לאחוות עמים, ובזה הסדר
יו"ר: פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים;
דיקן הלימודים האקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר שרה אוסצקי־לזר, מכון ון־ליר
בין ציונות לאחוות עמים: מדיניות מפ"ם כלפי הערבים בישראל בתקופת הממשל הצבאי

ד"ר טל אלמליח, מכללת סמינר הקיבוצים ויד יערי
בין קיבוץ לפוליטיקה: הקיבוץ הארצי ומפ"ם 1977-1956
   
17:45 הפסקה
   
18:15 מושב שני: "מרד הבנים" – מי נגד מי ובעד מה?
יו"ר: פרופ' תמר הרמן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר אלון גן, מכללת סמינר הקיבוצים
"המרד" במרד – "מסימני קריאה לסימני שאלה": דור הבנים וההנהגה ההיסטורית

מוקי צור, מחנך וחוקר, חבר קיבוץ עין־גב
גרעין זרעת – האם בְּטַח?: מרד בנים – משמעת ממשיכים

דברי סיום
פרופ' אביבה חלמיש, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

סיום משוער בשעה 20:00

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/kibbutz