החברה הישראלית: התבוננות היסטורית וביוגרפית

יום ראשון, יז באדר תשע"ה, 8 במרס 2015
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי)


09:30 התכנסות וכיבוד קל
   
10:00 ברכות: פרופ' אביעד חפץ, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' מוסטפא כבהא, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

מושב ראשון: ישראל כחברת מהגרים
יו"ר: פרופ' בת־ציון עראקי קלורמן, דיקן הלימודים האקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' קובי מצר, נשיא האוניברסיטה הפתוחה
הגירה וצמיחה בתקופת המנדט: מבט דמוגרפי־כלכלי

פרופ' גור אלרואי, החוג ללימודי ארץ־ישראל, אוניברסיטת חיפה
ההגירה לארץ ישראל בתקופת מלחמת האזרחים באוקראינה, 1920-1918

פרופ' דליה עופר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
המפגש של שורדי השואה והניצולים עם ישראל
   
12:00 הפסקה
   
12:15 מושב שני: תקופת המנדט: מדיניות וחברה
יו"ר: פרופ' יוסף גורני, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל־אביב

פרופ' דני גוטוויין, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה
הצהרת בלפור ומקורותיהם של הרוויזיוניזם והוויצמניזם

פרופ' מוסטפא כבהא, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
פעילות ציבורית ולאומית של נשים פלסטיניות בתקופת המנדט

פרופ' מרגלית שילה, המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן
אופיו הבינלאומי של מאבק נשות היישוב למען זכות הבחירה
   
13:45 הפסקת צהרים
   
14:45 מושב שלישי: הקיבוץ ביישוב ובמדינה: אתוס וזכרון
יו"ר: פרופ' זאב צחור, מכללת ספיר ואוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ד"ר מאיר חזן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל־אביב
"האישה החכמה מגבעת ברנר": המשוררת ישע סמפטר והקיבוץ

פרופ' דן לאור, החוג לספרות, אוניברסיטת תל־אביב
חנה סנש: דילמות של זיכרון

ד"ר אפרת זקבך, המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר־אילן
בני הקיבוצים ביחידה 101 ובצנחנים בתקופת פעולות התגמול - מציאות וזיכרון
   
16:15 הפסקה
   
16:30 מושב רביעי: העידן הביוגרפי בהיסטוריוגרפיה הישראלית
יו"ר: פרופ' מוטי גולני, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל־אביב

פרופ' יעקב שביט, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל־אביב
בין ביוגרפיה להיסטוריה: קרלייל ובאקל: התנגשות של השקפות

פרופ' יואב גלבר, המרכז הבינתחומי הרצליה
בין ביוגרפיה לבין מחקר היסטורי שאדם יחיד במרכזו

פרופ' אניטה שפירא, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל־אביב
ביוגרפיות של מנהיגים ציונים: עבר, הווה ועתיד

דברי סיום: פרופ' אביבה חלמיש, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

סיום משוער בשעה 18:30


ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/Israelisociety