יום עיון בנושא - הנצרות הקדומה
יום חמישי, ט"ו באייר תשע"ג, 25 באפריל 2013
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה דרך צומת רעננה צפון; החניה ללא תשלום)
 

16:30 התכנסות וכיבוד קל
   
17:00 יו"ר: ד"ר רבקה ניר, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות,
האוניברסיטה הפתוחה

דברי ברכה

פרופ´ בת־ציון עראקי קלורמן, ראש המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ´ מוסטפא כבהא, ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות,
האוניברסיטה הפתוחה
פרופ´ מירי אליאב־פלדון, עורכת זמנים. המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת תל־אביב

מושב ראשון

פרופ´ עדיאל שרמר, המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר־אילן
הקשרים מתחרים: רקעו וכיוונו של הפולמוס הבין־דתי בעולמם של חז"ל

ד"ר יובל שחר, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל־אביב
יהודי ונוצרי במאה השלישית בארץ־ישראל: מה הם ידעו ומה הם חשבו זה על זה?
   
18:30 הפסקה
   
18:45 מושב שני

גב´ יסכה הרני, יועצת וחוקרת עצמאית
כיצד הפך תל ארכיאולוגי לתיאטרון אסכאטולוגי? חיפוש אחרי מקורות הזיהוי מגידו/ארמגדון
   

סיום משוער בשעה 19:30

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/earlychristianity