המחלקה לניהול ולכלכלה - התוכנית לתואר מוסמך במינהל עסקים

האוניברסיטה הפתוחה
המחלקה לניהול ולכלכלה
התוכנית לתואר מוסמך במינהל עסקים (MBA)ערב עיון ודיון בנושא:

מדיניות ציבורית ומשבר המשילות ברשויות המקומיות בישראל
מבט לעשור השני
יום שני, יב באייר תש"ע, 26 באפריל 2010
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה ללא תשלום)
17:30

התכנסות וכיבוד קל

18:00

דברי ברכה:
מר נחום חופרי, ראש העיר רעננה
מר עמית שטרייט, מנכ"ל האוניברסיטה הפתוחה

18:15

פאנל מרכזי: משבר המשילות ברשויות המקומיות בישראל - תמונת מצב הפתוחה

יו"ר: פרופ' דוד נחמיאס, ממחברי הספר "מדיניות ציבורית" בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה,
וראש תכנית המוסמך במדיניות ציבורית, בית הספר לאודר לממשל, המרכז הבינתחומי, הרצלייה

דוברים:
מר אופיר פינס, חבר הכנסת ושר הפנים לשעבר

גב' יעל גרמן, ראש העיר הרצלייה

פרופ' יצחק גל נור, לשעבר נציב שירות המדינה וסגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה

פרופ' אמנון רובינשטיין, שר החינוך לשעבר, המרכז הבינתחומי, הרצלייה

עו"ד מלי פולישוק-בלוך, יו"ר אגודת הידידים של האוניברסיטה הפתוחה,
חברת מועצת העיר רעננה, ח"כ לשעבר

מגיב:
מר שלמה בוחבוט, ראש העיר מעלות תרשיחא, ויו"ר מרכז השלטון המקומי

19:45

פאנל שולחן עגול: אתגרים ברשויות המקומיות לקראת העשור השני של המאה העשרים ואחת הפתוחה

סיום משוער בשעה 21:00

ההשתתפות (ללא תשלום) בהרשמה מראש
בטלפון *3337 או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/municipalities