יום עיון בנושא עשור למיזם הגנום


יום רביעי, כ"ג בניסן תשע"ג, 3 באפריל 2013
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)
15:00 התכנסות
15:15 מושב ראשון

יו"ר: ד"ר שרה שורץ, תכנית המחשבה הביולוגית, המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' חוה יבלונקה, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, אוניברסיטת תל-אביב
מיזמי האפיגנום: עוד מפתחות קסמים?

פרופ' דני פילק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
גנומיקה, רפואה מותאמת אישית וצורות חדשות של כוח
17:00 הפסקה
17:15 מושב שני

יו"ר: ד"ר בתיה זלינגר, תכנית המחשבה הביולוגית, המחלקה למדעי הטבע והחיים, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר ארז לבנון, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן
פולמוס הגנום: מה לא למדנו מפרויקט הגנום הראשון ואיך יקדמו אותנו עשרות פרויקטי הגנום שבאו בעקבותיו?

פאנל בהשתתפות המרצים בהנחיית ד"ר סנאית גיסיס, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, אוניברסיטת תל אביב
שאלות ותשובות
סיום משוער בשעה 19:15


ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/genome