יום עיון בנושא

על הפוליטיות של הידע האקדמייום שני, כד בחשוון תשע"א, 1 בנובמבר 2010, בין השעות 20:00-16:30
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)
16:00 התכנסות
16:30 דברי ברכה:
פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

מושב ראשון
יו"ר: יהונתן אלשך, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

אמיר טייכר, ביה"ס להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב
מדע מפוקח? מדענים וגזענים בגרמניה הנאצית

פרופ' אייל נווה, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב
מקרתיזם ואקדמיה

פרופ' ג'ני קין, התכנית הבין-תחומית למדעי המוח, אוניברסיטת בר-אילן
הביקורות הפמיניסטיות על הביולוגיה
18:00 הפסקה
18:30 מושב שני
יו"ר: ד"ר דפנה הירש, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' תמר הרמן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
Think Tanks כחוליה מקשרת בין האקדמיה לפוליטיקה

ד"ר זאב רוזנהק, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
ידע מדעי והדה-פוליטיזציה של המדינה: המקרה של הבנקים המרכזיים

מירב אמיר, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב
מהו הפוליטי בפוליטיות של הידע האקדמי?
סיום משוער בשעה 20:00


ההשתתפות ללא תשלום בהרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/politicalacademia