יום שלישי, כ"ב בניסן תשע"ג, 2 באפריל 2013
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, רעננה
(הכניסה לחניה מרחוב ויצמן; החניה ללא תשלום)
13:45 התכנסות
14:00 דברים לזכרו
ד"ר זאב רוזנהק, ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר גל לוי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחהה
14:30 מושב ראשון: ישראל כמרחב יהודי-ערבי
יו"ר: ד"ר גל לוי, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אורן יפתחאל, המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חברה אתנוקרטית בישראל/פלסטין: פרויקט גבולות שלא נגמר

פרופ' ראסם ח'מאיסי, החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה
מגב אל גב לפנים מול פנים: גישה שונה בתכנון אזורי גבול

עו"ד סוהאד בשארה, מרכז עדאלה
ועדות הקבלה – המקרה של רקפת
16:15 הפסקה
16:30 מושב שני: המרחב היהודי כמרחב מפוצל
יו"ר: ד"ר דניס שרביט, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר ניסים ליאון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
גבולותיה הקשיחים של החרדיות הרכה

יעל בן יפת, הקשת הדמוקרטית המזרחית
המאבק על גבולות השיפוט בין עיירות פיתוח למועצות אזוריות
סיום משוער בשעה 18:00


ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412) או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/barriers