Edu

תעתועי זמן במערכות תוכנה גדולות

במרחבי האינטרנט, כמו במרחבי היקום, הזמן אינו מוחלט. לכל מחשב ציר זמן ייחודי פרופ' דוד לורנץ, ובעז רונן “אני מסתכל במשקפת על אדם המסתכל עליי במשקפת: זהו אויבי”, כתב יהודה עמיחי בשירו ‘זה גורלי’.

אוּפרִיקוּלוּם

מערכת ממוחשבת לניהול תוכניות לימודים.

כנסים וארועים

כנסים וארועים כנס המורים הארצי השמיני למורי מדעי המחשב והנדסת תוכנה זמן: יום חמישי, נר שני של חנוכה, כ"ו כסלו תשס"ח 6.12.07 מקום: קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (ראה מפה)

מדריך לתלמידי מוסמכים המתענינים במחקר בהנדסת תוכנה באו"פ

דף זה נמצא בעריכה. המחקר באוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה הוקמה מתוך תפיסה שהמחקר הנו חלק מהותי מפעילותם של חברי הסגל האקדמי שלה. העיסוק במחקר הוא בלב ליבה של העשייה האקדמית מעצם היותה של האוניברסיטה גוף התורם ליצירת ידע חדש בכל תחומי המדע ומעמיד את הידע הזה לתועלת החברה.

תוכנית לימודים חדשה בהנדסת תוכנה (תואר .B.Sc)

חדש: תוכנית לימודים בהנדסת תוכנה (תואר .B.Sc) מטרת התכנית היא להכשיר מהנדסים המתמחים בתוכנה. תכנית הלימודים משלבת קורסי תשתית בתחומי המתמטיקה, הפיסיקה ומדעי המחשב, עם קורסים מתקדמים במדעי המחשב בתחום הנדסת התוכנה.