המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה האוניברסיטה הפתוחה - לממש את הפוטנציאל שלך שהם

האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
הכנס השמיני לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
19-20.2.2013
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)


ועדת התכנית

 • פרופ' יורם עשת (יו"ר), האוניברסיטה הפתוחה
 • ד"ר אינה בלאו, האוניברסיטה הפתוחה
 • פרופ' יהודית בר אילן, אוניברסיטת בר אילן
 • ד"ר ניצה גרי, האוניברסיטה הפתוחה
 • פרופ' יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה
 • ד"ר אבנר כספי, האוניברסיטה הפתוחה
 • פרופ' דוד מיודוסר, אוניברסיטת תל אביב
 • ד"ר סיגל עדן, אוניברסיטת בר אילן
 • ד"ר יאיר עמיחי-המבורגר, המרכז הבינתחומי
 • ד"ר יהודה פלד, מכללת גליל מערבי
 • פרופ' יעל קלי, אוניברסיטת חיפה
 • ד"ר גלעד רביד, אוניברסיטת בן גוריון
 • ד"ר גילה קורץ, המרכז ללימודים אקדמיים
 • פרופ' מיקי רונן, מכון טכנולוגי חולון
ועדת התכנית
 
 


האוניברסיטה הפתוחה