לקראת ניהול - תכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר
ראש התכנית: ד"ר רלי בריקנר
ניהול פדגוגי: רותי טנדלר   ניהול ההערכה: ד"ר אמירה רום
היקף התכנית: כ- 400 שעות
יום הפעילות: כל פעילויות התכנית יתקיימו בימי שני במסגרת של 8 שעות.
בקיץ ובחופשות יתקיימו לימודים בימים מרוכזים.
מקום: קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברח' קלאוזנר 16 רמת אביב, תל-אביב.
גמול השתלמות לעובדי הוראה: בהתאם להנחיות אבני ראשה
תעודת סיום: סטודנטים שעמדו בכל חובות התכנית יקבלו תעודה מטעם משרד החינוך והאוניברסיטה הפתוחה.
הרשמה: ההרשמה מתבצעת באמצעות שאלון שיתפרסם באתר אבני ראשה, תהליך ההרשמה כולל גם ראיון באוניברסיטה הפתוחה. תשובות סופיות למועמדים יינתנו ע"י אבני ראשה.

בתכנית:

  • המנהל כמוביל ארגון חינוכי
  • המנהל כמוביל קהילה לימודית
  • היבטים יישומיים בניהול בית הספר בסביבה מורכבת ומשתנה
עוד על תכני הלימוד...

ייחודה של התכנית:

  • למידה גמישה
  • התאמה אישית בהתאם לידע קודם ולצורכי הלומדים
  • חדשנות פדגוגית וטכנולוגית
  • ליווי אישי
עוד על ייחודה של התכנית...
 
הקלד בתיבה למטה את הקוד המופיע בתמונה.