גיא מירון, פרופסור מן המניין

English
פרטי התקשרות

האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות דרך האוניברסיטה 1, ת.ד. 808, רעננה 4353701
משרד:09-7782208 דוא"ל:[email protected]

תחומי עניין
  • תולדות עם ישראל בעת החדשה, התמקדות במרכז אירופה (גרמניה, הונגריה)
  • חקר השואה
  • היסטוריוגרפיה וחקר הזיכרון

גיא מירון הוא פרופסור המתמחה בחקר ההיסטוריה היהודית המודרנית בגרמניה ובמרכז אירופה במאות התשע עשרה והעשרים. מחקריו מתמקדים בהיסטוריה החברתית, התרבותית והפוליטית של יהודי גרמניה משלהי המאה התשע עשרה ועד תקופת השואה. כמו כן עוסק ביהודי הונגריה וצרפת ובסוגיות של היסטוריוגרפיה וזיכרון.

באוקטובר 2019 מונה פרופ' מירון למשנה לנשיאה לעניינים אקדמיים באוניברסיטה.

1990
בוגר, מדעי הרוח, האוניברסיטה הפתוחה (בהצטיינות)
1993
מוסמך, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית
1999
דוקטור, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית
2002
מרצה אורח באוניברסיטת רטגרס, ניו ג'רזי, ארה"ב
2003
מרצה בכיר לתולדות עם ישראל, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים
2009
פרופסור חבר לתולדות עם ישראל, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים
2014
פרופסור מן המניין, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי יהדות, האוניברסיטה הפתוחה

2015 – 2018 – מענק מחקר של הקרן הלאומית למדע (ISF) בנושא: "משטרי זמן" ו"זמן נחווה" בעולמה של יהדות גרמניה תחת המשטר הנאצי

Finalist for the 2012 The Yad Vashem International Book Prize for Holocaust Research

Finalist 2010 National Jewish Book Award (Holocaust) for Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos

2010 Best Reference: Print and Electronic Resources in the category of History, Library for  Journal Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos

2009 – מענק של הקרן הלאומית למדע (ISF)   תכנית ההוצאה לאור במדעי הרוח - מחזור תש"ע על כתב היד לספר "בסתיו ימי האמנציפציה"

אוקטובר 2005 – ספטמבר 2008
דיקן מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים
אוקטובר 2015 – ספטמבר 2018
ראש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
אוקטובר 2019
המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, האוניברסיטה הפתוחה

2018 – 2020 – עורך שותף של זמנים, רבעון להיסטוריה

2012 - מנהל מרכז מחקר על תולדות השואה בגרמניה, המכון לחקר השואה, יד ושם

מ'שם' ל'כאן' בגוף ראשון, זיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל, הוצאת מאגנס, המרכז להיסטוריה גרמנית על שם ר' קבנר, ירושלים, תשס"ה

מקהילת זיכרון למרכז מחקר, תולדות מכון ליאו בק בירושלים, ירושלים, תשס"ה

בסתיו ימי האמנציפציה זיכרון היסטורי ודימויי עבר ביהדות האירופית תחת איום הפשיזם: גרמניה, צרפת, הונגריה, מרכז זלמן שז"ר, תשע"א
The Waning of Emancipation, Jewish History, Memory, and the Rise of Fascism in Germany, France, and Hungary, Wayne State UP, Detroit, 2011

להיות יהודי בגרמניה הנאצית: מרחב וזמן.  הוצאת מאגנס, מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית ויד ושם, ירושלים, תשפ"ב
Space and Time under Persecution, Chicago, The University if Chicago Press. 2023

יוסף אוטווש, על האמנציפציה של היהודים, תרגום מהונגרית בשיתוף עם ד"ר אנה סלאי וכתיבת מבוא (עמ' א-כא), הוצאת מרכז דינור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ג

יהודים על פרשת דרכים – שיח הזהות היהודית בהונגריה בין משבר להתחדשות, עריכה משותפת עם אנה סלאי, כתיבת המבוא (עמ' 55-13) והשתתפות בתרגום המקורות, סדרת "פרשנות ותרבות" בהוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשס"ח

מברסלאו לירושלים, בתי מדרש לרבנים, הוצאת מכון שכטר למדעי היהדות בשיתוף עם מכון ליאו בק, ירושלים, תשס"ט

The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos During the Holocaust, Yad Vashem, Jerusalem, 2009

מברלין לשנחאי: מכתבים לארץ ישראל, זיגמונד וגרטרוד הירשברג, יד ושם, המכון הבין-לאומי לחקר השואה, ירושלים, 2013 (עריכה וכתיבת מבוא, עמ' 7 – 70).

Jewish historiography between past and future: 200 years of Wissenschaft des Judentums, edited by Paul Mendes-Flohr, Rachel Livneh-Freudenthal, and Guy Miron, Berlin, De Gruyter, 2019

אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי, עריכה משותפת עם ד"ר סקוט אורי, ציון פ"ה, תש"ף (שנתון),  החברה ההיסטורית הישראלית

Antisemitism and the Politics of History, edited by Scott Uri and Guy Miron, Waltham, Brandeis University Press, 2024 

"בין השתלבות להתייחדות - האמנציפציה והקיום היהודי בגרמניה הויימארית בעיני נציג הממסד היהודי הליברלי",  יהדות זמננו, 11 - 12 (תשנ"ח), עמ' 99 – 124

"האוטוביוגרפיה כמקור להיסטוריה חברתית: יהודי גרמניה בארץ ישראל כמקרה מבחן", הסטוריה, 2 (תשנ"ח), עמ' 103 - 132. 

 גרסה אנגלית מקבילה:

"Autobiography as a Source for Writing Social History: German Jews in Palestine/Israel as a Case Study”, Tel Aviv Jahrbuch für deutsche Geschichte, 29 (2000), pp. 251-281

"תמונת העבר ושימושיה בשיח ההיסטורי היהודי הליברלי ברפובליקת ויימאר", ציון, סו (תשס"א), עמ' 297 - 330.

"עם תום האלף – ייצוגיה ההיסטוריים של הונגריה במאבק על זהותה הלאומית", היסטוריה, 11 (תשס"ג), עמ' 97 - 131 

"במבט לאחור מארץ הקודש: יהדות ודפוסי זיכרון יהודיים בזיכרונותיהם של יוצאי גרמניה בישראל", זמנים, גיליון 82 (אביב 2003), עמ' 68 – 84

"אנטישמיות ויחסי יהודים-גרמנים  - מבט לאחור מארץ ישראל", דפים לחקר השואה, מאסף יז (תשס"ג), עמ' 99 – 124.  

"אל מול פני הרעה – העיתונות היהודית בהונגריה מול האנטישמיות משלהי שנות השלושים עד 1944", קשר, גיליון 33 (מאי 2003), עמ' 100 – 107.  

גרסה הונגרית מקבילה:

“Szemtől szemben a gonosszal, A magyarországi zsidó újságírás szemben az antiszemitizmussal a harmincas évek végtől 1944-ig”, Mult és Jövő, 2004/1-2, pp. 184-194

“Emancipation and Assimilation in the German Jewish Discourse of the 1930s", Leo Baeck Institute Year Book 2003 (48), pp. 165-189

“The Emancipation Heroes’ Pantheon in German-Jewish public memory of the 1930s”, German History, Volume 21 (2003), number 4, pp. 476-504.

"היסטוריה, זיכרון ו'עבר שימושי' במחשבה הציבורית של יהודי הונגריה – 1938-1939", יד ושם קובץ מחקרים, לב (תשס"ד), עמ' 107-138 (גרסא אנגלית מקבילה בעמ' 131- 170)

"בין 'מרכז' ל'מזרח' -  על הדרך המיוחדת של האמנציפציה היהודית בהונגריה", בתוך: רעיה כהן (עורכת) יהודים אירופים ואירופים יהודים בין שתי מלחמות העולם (מיכאל טז), תל אביב, תשס"ד, עמ' סט-קח.

גרסא אנגלית מעודכנת:

“Between ‘Center’ and ‘East’ – The Special Way of Jewish Emancipation in Hungary”, Jewish Studies at the CEU, vol 4, 2004-2005, pp. 111-138

בין ברלין לבגדאד – בעיות ואתגרים בהיסטוריוגרפיה הישראלית של יהודי עיראק, ציון, עא (תשס"ו), עמ' 73 – 98

“Conversations on the Jewish Question in Hungary, 1925-1926” (translated and annotated text), Jewish History and Culture, Vol. 7, no. 3 (Winter 2004), pp. 93-109

"בין השתלבות לייחוד: תפיסת האמנציפציה בשיח הפוליטי של יהודי גרמניה", ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, כרך 9, אביב תשס"ו (2006), עמ' 1 – 24.

“The German and the German-Jewish Welfare Systems, and the Nazi Policy of Oppression – A Historiographical View”, in: Aspects of Jewish Welfare in Nazi Germany, Search and Research, vol 7, The International Institute for Holocaust Research, Yad Vashem, Jerusalem, 2006, pp. 9-25

“Les juifs en Allemagne sous le régime nazi dans l’historiographie israélienne”,  Revue d`histoire de la Shoah, no 188, janvier/juin 2008, pp. 177-198.

"עבר שימושי' לנוכח משבר יהודי אירופה: היסטוריוגרפיה יהודית פופולרית בגרמניה, בצרפת ובהונגריה בשנות השלושים", עיונים בתקומת ישראל, 18 תשס"ח, עמ' 307 – 339.

"From Bourgeois Germany to Palestine: Memoirs of German Jewish Women in Israel", Nashim, A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues, No. 17 Spring 2009, pp. 116 – 140

"בין העולמות: האורתודוקסיה המודרנית ביהדות גרמניה כדפוס חדש של זהות יהודית", ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, כרך 16, סתיו תש"ע (2009), עמ' 39 - 61

במבט לאחור ערב החורבן, זיכרון היסטורי ודימויי עבר בעיתונות היהודית בהונגריה 1938-1944 דפים לחקר השואה כד (תש"ע), עמ' 51 – 69  (גרסא אנגלית מקבילה, Dapim, (2010), pp. 65-87  )

"לגשר על פני התהום – חקר השואה מול חקר תולדות ישראל: בעיות ואתגרים", יד ושם קובץ מחקרים, לח ב (תשע"א), עמ' 129 – 160 (גרסה מקבילה באנגלית עמ' 155 – 193)

"לשון, תרבות, מרחב: אתגרי ההיסטוריוגרפיה היהודית בעידן התפניות", ציון עו, א (תשע"א), עמ' 63 – 93

"Center or Frontier: Hungary and Its Jews, Between East and West", Journal of Levantine Studies, vol. 1, Summer 2011, pp. 67-91

"מודרניזציה, אסימילציה התחדשות תרבותית ומרחב ציבורי – פרספקטיבות חדשות בחקר יהדות מזרח ומרכז אירופה", עיונים בתקומת ישראל, 22 תשע"ג,  עמ' 459 – 488.

"A People between Languages – Towards Jewish History of Concepts", Contributions to the History of Concepts, Vol. 7, Issue 2 (Winter 2012), pp. 1-27

"זיכרון, היסטוריוגרפיה ומה שביניהם - שלושים שנה ל'זכור' " ציון עח, א (תשע"ג), עמ' 107- 121.

"גלות, תפוצה ומולדת: השיח על תמונת העבר היהודית ועל תמונת העתיד היהודית בעידן שקיעת האמנציפציה בגרמניה ובהונגריה", בתוך: עופר שיף (עורך), מולדות בגולה, תפישות של זהות וזרות בתפוצה היהודית, עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא, כרך תשיעי, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, תשע"ה, עמ' 255 – 278.

"מאבקי ההורות והמשמורת בישראל, השיח הפמיניסטי וגבולות השוויון המגדרי" (מאמר משותף עם ד"ר יואב מזא"ה), תרבות דמוקרטית, כרך 16, תשע"ה (2015), עמ' 81 – 139.

" 'Lately, almost constantly, everything seems small to me': The Lived Space of German Jews under the Nazi Regime", Jewish Social Studies, Vol. 20, No. 1 (Fall 2013), pp. 121-149.

" 'מדיניות הפורענות מוסיפה לדהור קדימה. אני מחכה', זמן ההמתנה בעולמם של יהודי גרמניה תחת המשטר הנאצי", יד ושם קובץ מחקרים מג א (תשע"ה), עמ' 37 – 62 (גרסה מקבילה באנגלית עמ' 45 – 76).

"יהודי גרמניה בתקופה הנאצית – מבט על ההיסטוריוגרפיה הישראלית", ילקוט מורשת 95 (תשעה), עמ' 16 – 38.

"בורגנות וציונות בחיי הבית של יוצאות מרכז אירופה בארץ ישראל" (מאמר משותף עם ד"ר דורית יוסף), עיונים בתקומת ישראל, 28, תשע"ח, עמ' 197 – 224.

"The 'Lived Time' of German Jews under the Nazi Regime", Journal of Modern History, 90 (March 2018), pp. 116-153.

"Between Poland and Hungary: The Process of Jewish Integration from a comparative perspective", Polin, Vol. 31 (2019), pp. 61-81

"The Home Experience of German Jews under the Nazi Regime", Past & Present, Volume 243, Issue 1, May 2019, pp 175–212

"From "Public Space" to "Space of Writing":  Jewish Diarists in Nazi Germany", Yearbook for European Jewish Literature Studies, Vol. 6, issue 1, pp. 90-107

"Jewish Vacations in Nazi Germany: Reflections on Time and Space amid an Unlikely Respite" (co-writer with Ofer Ashkenazi), Jewish Quarterly review, Vol. 110, No. 3 (Summer 2020) 523–552

"אנטישמיות: הקשר הדיאלקטי בין מושג היסטורי ובין שיח עכשווי", (מאמר משותף עם סקוט אורי), ציון פ"ה, תש"ף, עמ' 7 – 29

"המפנה האימפריאלי ועידן האפשרויות: מבט על ההיסטוריוגרפיה החדשה", ציון פז, ד (תשפ"ב), עמ' 572-549

"הסיפור הלאומי הישראלי מבעד לעיניהם של יוצאי גרמניה", בתוך אניטה שפירא (עורכת), מדינה בדרך, החברה הישראלית בעשורים הראשונים, מרכז זלמן שזר, ירושלים, תשס"א, עמ' 161 - 187.

“Ein Blick zurück: Judentum und traditionell-jüdische Erinnerungsmuster deutschstämmiger Juden in Palästina/Israel”, in Joachim Jakob und Yotam Hotam (Hg.), Populäre Konstruktionen von Erinnerung im deutschen Judentum und nach der Emigration, Vanderhoeck und Ruprecht, Göttingen, 2004, pp. 197-224

“From Memorial Community to Research Center: The Leo Baeck Institute in Jerusalem”, in: Christhard Hoffmann, ed., Preserving the Legacy of German Jewry: A History of the Leo Baeck Institute, 1955-2005, Tübingen, 2005 (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts 70), pp. 101-134

"אמנציפציה ואסימילציה במחשבה הציבורית היהודית-גרמנית בשנות השלושים של המאה העשרים", בתוך: אליעזר בן רפאל, אבי בראלי, מאיר חזן ועופר שיף (עורכים), היהודים בהווה: כינוס ופיזור, ירושלים, תשס"ט, עמ' 317 – 334

"ציוני גרמניה – מבימאים מבחירה לשחקנים בעל כרחם", בתוך: משה צימרמן ויותם חותם (עורכים), בין המולדות: היקים במחוזותיהם, ירושלים, תשס"ו, עמ' 55  - 59 .
גרסה גרמנית מקבילה:
 

“Von Regisseuren zu Schauspielern: Der Weg deutsch-Jüdischen Zionisten in die Emigration”, in: Moshe Zimmermann & Yotam Hotam, eds., Zweimal Heimat, Die Jeckes zwishen Mitteleuropa und Nahost, Frankfurt a. M., 2005, pp. 59-64

"היסטוריה, מדע ותודעה חברתית בדיון הציבורי היהודי-גרמני  בשנים הראשונות למשטר הנאצי", בתוך: מיכאל פ. מאך ויורם יעקובסון (עורכים), היסטוריוגרפיה ומדעי היהדות (תעודה, כרך כ), אוניברסיטת תל אביב, תשס"ה, עמ' 231 - 252
גרסא אנגלית מעודכנת:

"History, science, and social consciousness in the German Jewish public discourse during the first years of the Nazi regime", in: Paul Mendes-Flohr, Rachel Livneh-Freudenthal, and Guy Miron, eds., Jewish historiography between past and future: 200 years of Wissenschaft des Judentums, Berlin, 2019, pp. 105-125

"הספר והספרייה בעולמם של יהודים יוצאי גרמניה בישראל – מטאפורה לזהות תרבותית", בתוך" משה סלוחובסקי ויוסף קפלן (עורכים), ספריות ואוספי ספרים, ירושלים, מרכז זלמן שזר, תשס"ו, עמ' 351 – 367

"The Leo Baeck Institute and German-Jewish Historiography on the Holocaust", in David Bankier & Dan Michman, eds., Holocaust Historiography in Context: Emergence, Challenges, Polemics and Achievements, Jerusalem, 2008, pp. 305-323

"הסמינר לרבנים בברסלאו – הדור האחרון", בתוך: גיא מירון (עורך), מברסלאו לירושלים, בתי מדרש לרבנים: פרקי מחקר והגות, ירושלים, תשס"ט, עמ' 86 – 99.

"ציונות ולאומיות יהודית בגרמניה - על הדרך המיוחדת" בין מזרח למערב, בתוך: אלון גל (עורך), הציונות לאיזוריה: היבטים גיאו-תרבותיים, כרך ראשון: אירופה המזרחית והמרכזית, ירושלים, תש"ע, עמ' 281 – 339

“Am Vorabend der Zerstörung: Krisenbewusstsein und Geschichtsverständnis in der ungarisch-jüdischenn Presse 1938-1944”, in: François Guesnet (ed.), Zwischen Graetz und Dubnow. Jüdische Historiographie in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert  (published in the series 'Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. Jahrhundert, Band 10), Akademische Verlagsanstalt, 2009, pp. 223 – 247

"במעבר הזהויות: מגרמניה לארץ ישראל", בתוך: שלמה יזרעאל (עורך), מכונת הדבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית, קולות עבריים מגרמניה הנאצית כצוהר לחיי הלשון החיה ולחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי, הוצאת אונ' תל אביב, תל אביב, תשע"ב, עמ' 34 - 55

"A 'Usable Past' and the Crisis of the European Jews: Popular Jewish Historiography in Germany, France and Hungary in the 1930s", Ezra Mendelssohn, Stefani Hoffmann & Richard Cohen, eds., Against the Grain, Jewish Intellectuals in Hard Times, New York & Oxford, Berghahn, 2014, pp. 213 - 239

"יהדות האמנציפציה בגרמניה: היסטוריוגרפיה, זיכרון ומורשת, בתוך:  "אבני דרך, מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם ישראל", בעריכת: עמנואל אטקס, דוד אסף, יוסף קפלן, ירושלים, מרכז זלמן שזר, 2016, עמ' 229 – 238.

"Ghettos and Ghettoization – History and Historiography", Wiley Companion to the Holocaust, Hoboken NJ, Wiley, 2020, pp. 247-262

"Towards a transnational Jewish Historiography: Reflections on a Possible Future Path for the German-Jewish Past", in: Gideon Reuveni & Diana Franklin, eds., The Future of the German Jewish Past, Memory and the Question of Antisemitism. Prude University Press, West Lafayette Indiana, 2021, pp. 229-237 

"חיי היהודים בגרמניה הנאצית - מבט מלמטה", יד ושם, קובץ מחקרים, תשנ"ט, עמ' 347 - 361 (ביקורת על: Marion A. Kaplan, Between Dignity and Despair, Jewish Life in Nazi Germany, Oxford University Press, Oxford & New York, 1998)

Peter Alter, ed., Out of the Third Reich, Refugee Historians in Post-War Britain, The German Historical Institute London, London-New York, 1998,.    ציון, סד (תשנ"ט), עמ' 410 - 414.

Eleonore Lappin, Der Jude 1916-1928, Jüdische Moderne zwischen  Universalismus und Partikularismus, Leo Baeck Institut & Mohr Siebeck, Tübingen, 2000    ציון, סז (תשס"ב), עמ' 231 - 235.

Wolf Gruner, Öffentliche Wohlfahrt und Judenverfolgung. Wechselwirkungen lokaler und zentraler Politik im NS-Staat (1933 - 1942), Institut für Zeitgeschichte, R. Oldenbourg Verlag, München 2002   ציון סט (תשס"ד), עמ' 381 - 385

Walter Laqueur, Generation Exodus: The Fate of Young Jewish Refugees from Germany, Hanover and London: Brandeis University Press, 2001, Review in: Journal of Israeli  History, Vol. 22, No. 1, 2003, pp. 135-139

Katharina Gerstenberger, Truth to Tell, German Women’s Autobiographies and Turn-of-the-Century Culture, Ann Arbor:The University of Michigan Press, 2000 & Miriam Gebhardt, Das Familiengedächtnis, Erinnerung im deutsch-jüdischen Bürgertum 1890 bis 1932, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999, Pp. 229, Review in: The Jewish Quarterly Review, vol 43 (2003), pp. 643-647

יהדות גרמניה מנקודת מבט אישית (ביקורת על: עמוס אילון, רקוויאם גרמני, יהודים בגרמניה לפני היטלר, 1743-1933, ישראל, תשס"ה) עיונים בתקומת ישראל, כרך 15, תשס"ה, עמ' 489 – 497

Árpád von Klimó, Nation, Konfession, Geschichte. Zur nationalen Geschichtskultur Ungarns im europäischen Kontext (1860-1948), R. Oldenbourg Verlag, München, 2003    היסטוריה, גיליון 17, שבט תשס"ו, עמ' 113 – 118

Steven E. Aschheim, In Times of Crisis, Essays on European Culture, Germans, and Jews, Madison Wisconsin, 2001, Review in: The Jewish Quarterly Review, Volume 96 (Spring 2006), pp. 296-298

Yvonne Kleinmann, Neue Orte – neue Menschen, Jüdische Lebensformen in St. Petersburg und Moskau im 19. Jahrhundert, Schriften des Simon-Dubnow-Instituts, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2006, Review in: Jews in Russia and Eastern Europe, Summer 1 (58) 2007, pp. 105-111

ראובן שניר, ערביות, יהדות, ציונות, מאבק זהויות ביצירתם של יהודי עיראק, מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים, תשס"ה.  פעמים, 116, קיץ תשס"ח, עמ' 156-151

Atina Grossmann, Jews, Germans, and Allies, Close Encounters in Occupied Germany, Princeton UP, Princeton and Oxford, 2007.    ציון עג (תשס"ח), עמ' 525 - 529

חקר הזהות של עולים לישראל: המקרה העיראקי בהשוואה למקרה הגרמני (על בין בגדאד לרמת גן: יוצאי עיראק בישראל מאת אסתר מאיר-גלצינשטיין), מסת ביקורת, ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, כרך 15, אביב תשס"ט (2009), עמ' 193 – 204

"שם הרבי את תלמידיו מורה אלף בית", מאמר ביקורת על: עמנואל אטקס ודוד אסף (עורכים), החדר: מחקרים, תעודות, פרקי ספרות וזיכרונות, אוניברסיטת תל אביב ובית שלום עליכם, תל אביב, תש"ע, זמנים 111 (קיץ 2010), עמ' 110 – 112.

משה רוסמן, היסטוריה יהודית? כתיבת היסטוריוגרפיה יהודית בעידן פוסט-מודרני, הילל בן חיים, הקיבוץ המאוחד, תל אביב תשע"א, 266 עמ', ציון עז (תשע"ב), עמ' 280 – 285.

"נעורים בטרם שואה – זיכרונות מעולם שאבד", מאמר ביקורת על: עידו בסוק ואברהם נוברשטיין (עורכים), עלילות נעורים: אוטוביוגרפיות של בני נוער יהודים מפולין בין שתי מלחמות העולם, בית שלום עליכם, מרכז זלמן שזר והמכון לחקר תולדות יהודי פולין באוניברסיטת תל-אביב, ירושלים, תשע"ב. ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, כרך 20, אביב תשע"ב (2012), עמ' 219 – 224

"הזמן היהודי בעת החדשה המוקדמת", מאמר ביקורת על: Elisheva Carlebach, Palaces of Time, Jewish Calendar and Culture in Early Modern Europe, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts & London, 2011 , זמנים 118 (אביב 2012), עמ' 124 – 127.

לתולדות "הדרך שלא נבחרה" (על מחפשי מולדת: ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית (יט"א) ומאבקה בתנועה הציונית בשנים 1925-1905 מאת גור אלרואי). ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, כרך 21, אביב תשע"ג (2013), עמ' 283 – 288

"הפולנים, היהודים, העיר והמהפכה", מאמר ביקורת על Scott Uri, Barricades and Banners:  The Revolution of 1905 and the Transformation of Warsaw Jewry (Stanford, Stanford University Press, 2012)  ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל, אוניברסיטת תל אביב, כרך 22, אביב תשע"ד (2014), עמ' 195 – 200

Eugene M. Avrutin, Jews and the Imperial State: Identification Politics in Tsarist Russia, Ithaca & London, Cornell University Press, 2010.  216 pp., גלעד, לתולדות יהודי פולין ותרבותם, כרך כד , תשע"ה, עמ' 177 - 180

"מבט חדש על מחנות הריכוז בגרמניה", מאמר ביקורת על: Kim Wünschmann, Before Auschwitz, Jewish Prisoners in the Prewar Concentration Camps, Cambridge MA & London, Harvard University Press, 2015    יד ושם, קובץ מחקרים, 44 (1) תשע"ו

היסטוריה ומשפט בשלהי עידן המשטר הישן, מאמר ביקורת על  Jay R. Berkovitz, Protocols of  Justice, The Pinkas of the Metz Rabbinic Court 1771-1789, Brill, Leiden & Boston, 2014      זמנים, גיליון 136, סתיו 2016, עמ' 136 - 139