המרכז לחקר טכנולוגיות הוראה ע"ש צ'ייס English שה"ם עלון מידע

Anat Sharon

Anat Sharon

E-mail: anatsh@openu.ac.il

Areas of Interest:

  • Musical education from a distance
  • Technology-aided musical education

Selected Publications:

  • CD-ROM "Schubert Lieder"

  • Study units for the Open University of Israel: Mozart's Piano Concerti; Mozart's Last Year;


To full CV

חזרה