המרכז לחקר טכנולוגיות הוראה ע"ש צ'ייס English שה"ם עלון מידע

Dana Kaspi Tsahor

E-mail: danakas@openu.ac.il

Areas of Interest:

  • Gifted and Talented Children
  • Gifted Learning Disabled Students
  • Assistive Technology for Students with Special Needs

To full CV

חזרה