המרכז לחקר טכנולוגיות הוראה ע"ש צ'ייס English שה"ם עלון מידע

Dr. Esther Klein-Wohl

Dr. Esther Klein-Wohl

E-mail: esterkl@openu.ac.il

Areas of Interest:

 • Distance Education and Online Instruction and Learning
 • Media and Multimedia in ELT
 • Reading for Academic Purposes
 • Multiple Intelligences and Learning Styles
 • ELT Pedagogy
 • Curriculum Development
 • Language and Gender
 • Teacher Training

Selected Publications:

 • 2004 חלונות נפתחים - התחברות לכפר העולמי: מודל הוראה המשלב חומר, שפת שירות ואוריינות (עם אריה ווהל), בתוך "מורים בעולם של שינוי", שרה גורי-רוזנבליט (עורכת), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 • 2000 "The inter-relationships between second and first language teaching/learning," (with A. Wohl), in Miri Horowitz, Section Ed., Teaching Reading: From Theory to Practice, Vol. 5 (pp. 110-143). Tel Aviv: Open University Press.

 • 1994 "Teaching and learning the language arts with cooperative learning methods," (with A. Wohl) in Shlomo Sharan, Ed., Handbook of Cooperative Learning. Wesport, CO: The Greenwood Educator's Reference Collection.


To full CV

חזרה