האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10284 מושגי יסוד באקונומטריקה

10284 מושגי יסוד באקונומטריקה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: מבוא למיקרוכלכלה, אחד מהקורסים: מבוא למקרוכלכלה או מבוא להנדסת תעשייה, אחד מהקורסים: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב או הסקה סטטיסטית, ואחד מהקורסים: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א או מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים.

פיתוח הקורס: ד"ר עמיר שמואלי, פרופ' ערן ישיב, אייל בן-שלוש; ריבה נדם (‏עריכה‎)‏

יועץ: פרופ' יואל חייטובסקי

פיתוח הקורס (‏מהדורה מעודכנת ומורחבת‎)‏: פרופ' משה קים, ד"ר נסים בן-דוד; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים (‏מהדורה מעודכנת‎)‏: פרופ' יוסף דויטש, ד"ר אריה נחמיאס, ד"ר דורון קליגר, ד"ר דרורה קרוטקין

הקורס נועד להקנות לסטודנטים שליטה בכלים הבסיסיים של שיטות המחקר האמפירי בכלכלה, כדי שיוכלו להבין מחקרים אמפיריים שנעשו על- ידי אחרים ויוכלו לבצע בעצמם מחקרים כאלה.

מבנה הקורס

הקורס מורכב מארבעה חלקים הכוללים 12 יחידות לימוד:

שימוש במחשב

השימוש במחשב ביישומים אמפיריים של שיטות המחקר בכלכלה הוא חלק בלתי נפרד ממטרות הקורס ומיעדיו. לאחר לימוד החלק הראשון של הקורס, השימוש בתוכנות סטטיסטיות במחשב ילווה את לימוד הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.