10284 מושגי יסוד באקונומטריקה

10284 מושגי יסוד באקונומטריקה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, ואחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים. ידע קודם מומלץ: הקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה.

פיתוח הקורס: ד"ר עמיר שמואלי, פרופ' ערן ישיב, אייל בן-שלוש; ריבה נדם (‏עריכה‎)‏

יועץ: פרופ' יואל חייטובסקי

פיתוח הקורס (‏מהדורה מעודכנת ומורחבת‎)‏: פרופ' משה קים, ד"ר נסים בן-דוד; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים (‏מהדורה מעודכנת‎)‏: פרופ' יוסף דויטש, ד"ר אריה נחמיאס, ד"ר דורון קליגר, ד"ר דרורה קרוטקין

הקורס נועד לצייד את הסטודנט בכלים הבסיסיים של שיטות המחקר האמפירי בכלכלה, להקנות את עקרונות החשיבה של שיטות אלה ואת היכולת להבין מחקרים אמפיריים שנעשו על ידי אחרים כדי שיוכל לבצע בעצמו מחקרים כאלה.

מבנה הקורס

הקורס מורכב מארבעה חלקים הכוללים 12 יחידות לימוד:

שימוש במחשב

השימוש במחשב ביישומים אמפיריים של שיטות המחקר בכלכלה הוא חלק בלתי נפרד ממטרות הקורס ומיעדיו. לאחר לימוד החלק הראשון של הקורס, השימוש בתוכנות סטטיסטיות במחשב ילווה את לימוד הקורס.