האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10328 פעילות גומלין בכיתה

10328 פעילות גומלין בכיתה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, אחד מבין הקורסים: פילוסופיה של החינוך, פסיכולוגיה בחינוך, וכן אחד מבין הקורסים: סוציולוגיה של החינוך, תכנון לימודים, הוראה והערכה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, התנהגות ארגונית-מיקרו2 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏, וכן ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: קריאה וכתיבה אקדמית למדעי הרוח והחברה או הקורס קריאה וכתיבה אקדמית עם גישור לשפה העברית

פיתוח הקורס: פרופ' דניאל בר-טל, ד"ר אביקם גזית

יועצת: פרופ' רונית בוגלר

הקורס עוסק בניתוח פעילות הגומלין המתנהלת בכיתה במהלך ההוראה-למידה, על כל המשתנים המשפיעים עליה, אפיוניה ודינמיות התרחשותה, תוך התמקדות בשני בעלי התפקידים הבאים במגע – המורה והתלמיד – בסביבה חברתית ופיסית.

חומר הלימוד

הלמידה בקורס מבוססת על קריאת מאמרים בעברית ובאנגלית. הקורס מחולק לשישה נושאי משנה המפורטים להלן. לחומר הקריאה מצורף מדריך למידה, הערוך גם הוא על פי ששת הנושאים, ומציג לפני הסטודנטים את התחום הכללי שבו עוסקים המאמרים, מסייע בידי הלומד לזהות ולהגדיר את הבעיות המרכזיות הנדונות במאמרים, ומציג תרגילים ומטלות. לחומר הקורס מצורפים שני דיסקים ובהם קטעים על מורים ברחבי העולם.

נושאי הלימוד


1 בתואר ראשון אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.