האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10426 כלכלה ניהולית

10426 כלכלה ניהולית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

תנאי קבלה: הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, ואחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים. ואחד מהקורסים: חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א.

פיתוח הקורס: פרופ' אורי בן-ציון, פרופ' איילה כהן, ד"ר ניר בקר, ד"ר שלומית הון, ד"ר איילה משיח, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר גרגורי יום-דין, ד"ר אריה נחמיאס, ד"ר רינת שאנן-סאצ'י, ד"ר שושנה שהרבני, ליעד גרינפלד, ישראל גרופר (‏כתיבה‎)‏; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' ב' בנטל, פרופ' מ' גרדשטיין, פרופ' י' דויטש, פרופ' ד' וטשטיין, פרופ' א' חפץ, פרופ' י' לוסקי, פרופ' י' פליסקין, פרופ' א' שפיגל, ד"ר ג' אפשטיין, ד"ר ת' בלומקין, ד"ר י' ברבי-מאיר, ד"ר ד' וייס, ד"ר ע' לוינגרט, ד"ר ע' מלכה

זהו קורס אינטגרטיבי המתמקד בקבלת החלטות ניהוליות בתחומי כלכלה, מימון, ייצור, שיווק ומדיניות ציבורית, המדגיש היבטים מיוחדים ובעיות ספציפיות במשק הישראלי.

הקורס מתמקד ביישום התאוריה והמתודולוגיה הכלכלית בבעיות של קבלת החלטות ניהוליות, ונועד להקנות לתלמיד הבנה בסיסית, גישה וכלים הנדרשים לניתוח ולפתרון הבעיות בעולם המעשה.

יעדים לימודיים

חומר הלימוד

חלק א: מבוא

יחידה 1

ארגונים, מנהלים וכלכלה

חלק ב: כלים לניתוח ולקבלת החלטות ניהוליות

יחידה 2

שיטות אופטימיזציה

יחידה 3

שיטות אקונומטריות

יחידה 4

חיזוי עסקי וכלכלי

חלק ג: ביקוש

יחידה 5

תורת הביקוש ואמידה אמפירית

חלק ד: ייצור, הוצאות ואמידתם

יחידה 6

תורת הייצור

יחידה 7

תורת ההוצאות והחלטות ניהוליות בתחום הייצור

חלק ה: קביעת מחיר

יחידה 8

מבני שוק ושיווי משקל שוק

חלק ו: יישומים נוספים לבעיות ניהוליות

יחידה 9

החלטות ניהוליות בתנאי אי-ודאות

יחידה 10

החלטות ניהוליות בתחום השיווק

יחידה 11

החלטות ניהולית בתחום המימון

יחידה 12

ניתוח עלות תועלת והחלטות ניהוליות במגזר הציבורי