האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10455 התנהגות צרכנים

10455 התנהגות צרכנים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: הקורסים ניהול השיווק, מבוא למיקרוכלכלה, שיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' אביבה גבע (‏כתיבה‎)‏, יוליה גלפרין (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דוד מזורסקי, פרופ' יורם קלמן

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם תאוריות בסיסיות להסבר התנהגות הצרכן, תוך כדי הדגשת משמעותן לניהול השיווק. סקירת הגישות השונות משקפת את האופי הבין-תחומי של תחום מדעי צעיר זה, שהתפתח כענף של השיווק וניזון מן הפסיכולוגיה, הכלכלה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה. הקורס עוסק בתהליכי קבלת החלטות של הצרכן בנוגע לקנייה ולצריכה ובהשפעות הסביבה על התנהגותו. בחומר הלימוד משובצים דוגמאות ואירועים הממחישים את האופי המיוחד של דפוסי הצריכה בארץ.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספרי הקורס של אביבה גבע, התנהגות צרכנים: החלטות קנייה א+ב, הצרכן בסביבתו.