האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10519 כלכלת עבודה

10519 כלכלת עבודה‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים תורת המחירים א, תורת המחירים ב, מקרו כלכלה א', מקרו כלכלה ב', מושגי יסוד באקונומטריקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם וייס, ד"ר נסים בן דוד, ד"ר אבי טילמן

יועצים: פרופ' דוד וטשטיין, ד"ר אבי וייס, ד"ר אבי שוורץ

הקורס עוסק בניתוח תאוריות כלכליות תוך התייחסות למגוון נושאים מתחום שוק העבודה. בקורס ניתנות דוגמאות משוק העבודה של ישראל, ארצות הברית ומדינות אירופה. דגש מיוחד ניתן למקומן של נשים בשוק העבודה. כמו כן, הקורס דן גם בשאלות של מדיניות וחקיקה.

חומר הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

3 עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.