האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10793 מקרו כלכלה א

10793 מקרו כלכלה א‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למַקרוכלכלה, ואחד מהקורסים: חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א, חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 1

פיתוח הקורס: ד"ר ישי מעוז (‏כתיבה‎)‏; רונית טבעון (‏אסיסטנטית‎)‏, חוה ניומן (‏‏עריכה‎‎)‏.

יועצים: פרופ' בני בנטל, ד"ר משה חזן, ד"ר אבי שמחון

מטרת הקורסים מקרו כלכלה א ומקרו כלכלה ב היא לערוך לתלמידים היכרות מעמיקה עם יסודות המקרו כלכלה. בתום לימודי הקורסים יוכלו התלמידים לתאר במפורט כל אחד מהרכיבים העיקריים של המערכת המקרו כלכלית ולנתח בפרוטרוט התרחשויות מקרו כלכליות מהמציאות הישראלית והעולמית.

נושאי הלימוד


1 או הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד.