האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי

10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע או מבוא לקולנוע ישראלי, וכן קורס נוסף מתחום הקולנוע (‏או אחד מבין הקורסים בימי שואה ופקודה, ישראל בעשור הראשון, מגמות בחברה הישראלית‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לתאוריות קולנועיות.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר ליאת שטייר-לבני (‏כתיבה‎)‏; אהובה קרן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דן מירון, ד"ר רחל ויסברוד, ד"ר אורלי לובין, ד"ר חנה הרציג

הקורס בוחן כיצד תוארו ניצולי השואה בקולנוע ובתרבות הישראליים משלהי שנות הארבעים עד ימינו. הקורס עוקב אחר המפגש המורכב בין ניצולי השואה לילידי הארץ ואחר השינוי ההדרגתי בתיאורם בתרבות הישראלית ובאימוצם אליה. נידונות תאוריות של טראומה ונבחן ייצוגן הקולנועי.

נושאי הלימוד

  • שנות הארבעים והחמישים: ה"ציוניזציה" של השואה בקולנוע, סיפור תהליך החניכה והקשר בין הסרטים לבין הלכי הרוח הציבוריים.

  • שנות השישים והשבעים: השפעת אירועי מפתח היסטוריים על תודעת השואה בישראל ועל הקולנוע הדוקומנטרי והעלילתי.

  • שנות השמונים והתשעים: השואה כחלק בלתי נפרד מהשיח הציבורי, השינויים בקולנוע הדוקומנטרי בנושא והוויכוח המחקרי על תדמיתם של ניצולי השואה בקולנוע העלילתי.

  • שנות האלפיים: ההבדלים בין התמונה המורכבת שמציג הקולנוע הדוקומנטרי לבין האמביוולנטיות של הקולנוע העלילתי.

חומר הלימוד

  • ספרה של נורית גרץ, מקהלה אחרת: ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים (‏האוניברסיטה הפתוחה ועם עובד, 2004‎)‏.

  • ספרה של ליאת שטייר-לבני, שתי פנים במראה: ייצוג ניצולי השואה בקולנוע הישראלי (‏הוצאת מאגנס-אשכולות, 2009‎)‏.

  • ערכת סרטים: יום נפלא הוא המחר (‏הלמר לרסקי, 1949‎)‏, קריה נאמנה (‏ג'וזף לייטס, 1952‎)‏, מחבואים (‏דן וולמן, 1980‎)‏, הקיץ של אביה (‏אלי כהן, 1988‎)‏, ארץ חדשה (‏אורנה בן-דור, 1994‎)‏, ללכת על המים (‏איתן פוקס, 2004‎)‏, מטאליק בלוז (‏דני ורטה, 2004‎)‏, הים האחרון (‏חיים גורי, זאקו ארליך, דוד ברגמן, 1979‎)‏, הבחירה והגורל (‏ציפי רייבנבך, 1994‎)‏, אבא'לה בוא ללונה פארק (‏ניצה גונן, 1993‎)‏, פיצה באושוויץ (‏משה צימרמן, 2008‎)‏, מועדון בית הקברות‎)‏ (‏טלי שמש, 2007‎)‏.

  • מקראה

  • מדריך למידה


1 הקורס נקרא בגרסה קודמת ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים.

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. הגשת עבודה סמינריונית בקורס זה מותנית בעמידה בהצלחה בקורסים להבין סרטים ומבוא לקולנוע ישראלי. מי שכבר למדו את הקורס לפני סמסטר ב2013 וסיימו אותו בהצלחה, יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית גם מבלי שעשו את הקורסים המתנים.