האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי

10551 ניצולי השואה בקולנוע הישראלי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע או מבוא לקולנוע ישראלי, וכן קורס נוסף מתחום הקולנוע או אחד מבין הקורסים בימי שואה ופקודה, מגמות בחברה הישראלית2, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לתאוריות קולנועיות.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר ליאת שטייר-לבני (‏כתיבה‎)‏; אהובה קרן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דן מירון, ד"ר רחל ויסברוד, ד"ר אורלי לובין, ד"ר חנה הרציג

הקורס בוחן כיצד תוארו ניצולי השואה בקולנוע ובתרבות הישראליים משלהי שנות הארבעים עד ימינו. הקורס עוקב אחר המפגש המורכב בין ניצולי השואה לילידי הארץ ואחר השינוי ההדרגתי בתיאורם בתרבות הישראלית ובאימוצם אליה. נידונות תאוריות של טראומה ונבחן ייצוגן הקולנועי.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד


1 הקורס נקרא בגרסה קודמת ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים.

הגשת עבודה סמינריונית בקורס זה מותנית בעמידה בהצלחה בקורסים להבין סרטים ומבוא לקולנוע ישראלי.

2 או הקורס ישראל בעשור הראשון (‏10486‎)‏, שאינו נלמד עוד.