האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10787 התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות

10787 התפתחות שפה תקינה ולקויה: מינקות עד בגרות‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חינוך

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: פסיכולוגיה בחינוך (‏או מבוא לפסיכולוגיה‎)‏, שיטות מחקר במדעי החברה .ידע קודם מומלץ: פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות, קריאה תאוריה ומעשה.

פיתוח הקורס: ד"ר גל בן-יהודה, ד"ר ברכה ניר, ד"ר בתיה סרוסי, ד"ר גילה טובול

הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח. חלקו השני של הקורס מתמקד בלקויות שפה הנובעות מייצוג וארגון בלתי תקינים של הידע הלשוני. נושאים מרכזיים הנדונים בחלק זה הם: הגדרת לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה, השפעות ביולוגיות וסביבתיות על ההתפתחות הלקויה, ותיאוריות על המנגנון הפגוע בבסיס לקויות אלה. במהלך הקורס מוצגים מושגי יסוד בתחום הבלשנות, גישות שונות לחקר התפתחות שפה ושיטות רווחות לאיסוף וניתוח של מדגמי שפה.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

חומר הלימוד כולל שבע יחידות לימוד, הרצאות מוקלטות ומקראת מאמרים.