האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10795 חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים, ישראל, סוריה ולבנון

10795 חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים, ישראל, סוריה ולבנון‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, מגמות בחברה הישראלית. 1

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן, פרופ' עמנואל סיון, יובל לבל

מטרתו העיקרית של הקורס היא לבחון חמישה שחקנים במרחב המזרח תיכוני מנקודת מבט תמטית, היסטורית-חברתית-פוליטית-כלכלית שאינה מתמקדת בסכסוך, אם כי אינה מתעלמת ממנו, בהיותו גורם בעל השפעה אדירה על התנהלותן של החברות המעורבות בו. הכוונה היא להשתמש בכלים השוואתיים כדי לעמוד על ממדים של דמיון ושוני בין החברה הישראלית לחברות הערביות השכנות לה, אשר גם הן, אינן עשויות מקשה אחת. אין הכוונה לדרג בין החברות המושוות ובוודאי שלא להציג שיפוט ערכי של מאפייניהן, אלא לבחון באופן מושכל כיצד מתפקדות החברות הללו בתחומי נושא שונים והאם הן אכן כה רחוקות ושונות זו מזו כפי שמשתמע מנרטיב הסכסוך שכל אחת מהן מספרת לעצמה ולעולם.

מטרה נוספת של הקורס היא להציג וליישם בהקשר המדובר תאוריות מתחום מדע המדינה והסוציולוגיה, למשל, "תאוריית המובלעת", ומושגי יסוד כמו "אוטוריטריזם", "פופוליזם", "דת עממית", "חברה אזרחית", "מדינת רנטה".

נושאי הלימוד

חומר הלימוד


1 תנאי קבלה לתלמידי לימודי המזרח התיכון: אחד מבין הקורסים המזרח התיכון בין מלחמות עולם (‏10425‎)‏ או האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (‏10432‎)‏.