האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10866 דוחות מאוחדים

10866 דוחות מאוחדים‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים: תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים, סוגיות בחשבונאות פיננסית ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: רו"ח שלומי שוב, רו"ח שי אברמוביץ

מטרות הקורס

הקורס נועד להעמיק את ההבנה והידע בנושאי החשבונאות הפיננסית ולהקנות ידע בבעיות הכרה, מדידה ודיווח בתחומים מגוונים של הפעילות העסקית. נושאי הקורס יידונו ברמה העיונית והמעשית על בסיס תקני דיווח כספי בין-לאומיים (‏‏IFRS‎‎)‏‏.

חומר הלימוד

הספר חשבונאות פיננסית חדשה – 2020 IFRS, מאת שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי.

מדריך למידה מקוון.

נושאי הלימוד