האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10874 יסודות ביקורת חשבונות

10874 יסודות ביקורת חשבונות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: הקורסים תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, יסודות החשבונאות הפיננסית.

פיתוח הקורס: רו"ח יזהר קנה, רו"ח רוזית אורנבוך, רו"ח ודים אלשיץ

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע וכלים בסיסיים להבנת מקצוע ראיית חשבון ולהכרת חוקים וכללים החלים על רואי חשבון וכן הקניית ידע על עקרונות כלליים לעריכת ביקורת דוחות כספיים.

נושאי הלימוד

חלק א - מקצוע ראיית חשבון ואחריות רואה חשבון מבקר

חלק ב - כללי התנהגות מקצועית בעבודת רואה חשבון

חלק ג - תהליך עבודת הביקורת

חלק ד - תיעוד, ראיות ביקורת והכרת דוח רואה חשבון המבקר

חלק ה – ביקורת בענפים