האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10881 מבוא ליחסי מדינה, כלכלה, ומוסר

10881 מבוא ליחסי מדינה, כלכלה, ומוסר‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / כלכלה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: עמידה בהצלחה בשלושת הקורסים בעיות בפילוסופיה של המוסר, מבוא למחשבה מדינית, מבוא למיקרוכלכלה ואישור של מרכז/ת ההוראה.

צוות פיתוח: פרופ' אמיר הורוביץ, פרופ' תמר הרמן, ד"ר דרור גולדברג.

קורס זה משמש מבוא לתכנית הלימודים בפכ"ם (‏פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה‎)‏, בראשית הדרך, לאחר שהסטודנטים ייחשפו לכל אחת מהדיסציפלינות בנפרד.

הקורס הוא קורס פרונטלי ויכלול הרצאות של חוקרים מהאוניברסיטה הפתוחה וממוסדות אחרים. ההרצאות ידונו בנושאים המחברים בין הדיסציפלינות השונות דוגמת: ערכים וכוח פוליטי וכלכלי, פערים בין רצוי ומצוי בממשל ובחלוקת משאבים ציבורית, מהות הריבונות המדינית והלגיטימיות שלה, שאלות של הצדקת מדיניות ציבורית כגון מיסוי , רגולציה, רווחה, יסודות מדינת הרווחה, שאלות של ייצוג דמוקרטי ,האתיקה של השירות הציבורי, קפיטליזם וסוציאל-דמוקרטיה, רציונליות של קבלת החלטות.

מפגשים

הנוכחות במפגשים חובה (‏באופן פרונטלי או באופן מקוון בכפוף להנחיות‎)‏.