האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10887 עקרונות האקונומטריקה (‏אנגלית‎)‏

10887 עקרונות האקונומטריקה (‏אנגלית‎)‏‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: מבוא למיקרוכלכלה, אחד מהקורסים: מבוא למקרוכלכלה או מבוא להנדסת תעשייה, אחד מהקורסים: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב או הסקה סטטיסטית, ואחד מהקורסים: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א או מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים. ופטור מקורסי שפה באנגלית

פיתוח הקורס: ד"ר דרור גולדברג, מיכאל גורקוב ‏

- הקורס יילמד בשפה האנגלית -

הקורס נועד להקנות לסטודנטים שליטה בכלים הבסיסיים של שיטות המחקר האמפירי בכלכלה, כדי שיוכלו להבין מחקרים אמפיריים שנעשו על- ידי אחרים ויוכלו לבצע בעצמם מחקרים כאלה.

מבנה הקורס:

הקורס מורכב משישה חלקים הכוללים 15 יחידות לימוד:

שימוש במחשב

במהלך הקורס יודגם השימוש בתוכנות סטטיסטיות לצורך יישום של שיטות הניתוח המוצגות בקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.