האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10904 שינה והפרעות שינה בילדות

10904 שינה והפרעות שינה בילדות‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות, שיטות מחקר במדעי החברה, רגרסיה וניתוח שונות1, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית1, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית.

פיתוח הקורס: פרופ' אבי שדה, פרופ' ליאת טיקוצקי

יועצים: פרופ' פרץ לביא, פרופ' אריה נדלר, פרופ' ענת שר

עדכון הקורס: פרופ' ליאת טיקוצקי

סיוע בעדכון: ד"ר אילנה הירסטון, ד"ר גיורא גלילי

השינה היא התנהגות מרכזית והכרחית בחייהם של מבוגרים וילדים. נושא השינה בילדות חשוב במיוחד, כיוון שלהפרעות השינה בינקות ובילדות השלכות רבות על תפקודו של הילד בתחומים שונים.

הקורס עוסק במחקר של תחום השינה אצל ילדים ובהיבטים ההתפתחותיים והפסיכולוגיים של שינה בקרב ילדים. הקורס מתמקד, בין השאר, בנושאים כמו: הפרעות שינה שכיחות בינקות ובילדות, טיפול בהפרעות שינה והקשר שבין שינה של ילדים לבין תפקודי למידה, קשב, רגש ופסיכופתולוגיה.

מטרות הקורס

הקורס נועד לחשוף את הסטודנטים לעולם השינה של ילדים, תחום שהוא בעל חשיבות מיוחדת עקב הזמן הרב בו מבלים ילדים בשינה ועקב ההשלכות שיש לשינה ולהפרעות שינה על תפקודו של הילד.

מטרה נוספת הִנה להיעזר במאמרים מחקריים בתחום השינה של ילדים כדי להרחיב את ההבנה של שיטות המחקר והחשיבה המדעית בתחום.

חומר הלימוד


1 סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות  עד סמסטר 2021ג, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏‏10851‎‎)‏‏.