האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10905 ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים

10905 ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך / ליקויי למידה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה פיזיולוגית, רגרסיה וניתוח שונות1, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית1, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אבישי הניק, ד"ר ירדן גליקסמן

יועצים: פרופ' אנדראה ברגר, פרופ' יוסף צלגוב, פרופ' רות שלו

הקורס מתייחס לנושאים של עיבוד מושג המספר ותהליכי חישוב על ההיבטים השונים שלהם (‏‏מודלים, התפתחות, ייצוג מוחי, אבחון וטיפול‎)‏‏, תוך שימת דגש על מגוון של פרדיגמות מחקריות עדכניות ותאוריות מקובלות. בנוסף, הקורס ידון בלקויות התפתחותיות ונרכשות בחשבון (‏‏דיסקלקוליה התפתחותית ואקלקוליה נרכשת‎)‏, תוך סקירה של התפתחות התחום ב-25 השנים האחרונות.

מטרות הקורס

חומר הלימוד


1

סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏  עד סמסטר 2021ג, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏‏10851‎‎)‏‏.