האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10941 מוח וקוגניציה

10941 מוח וקוגניציה‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדעי הקוגניציה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים רגרסיה וניתוח שונות1, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה פיזיולוגית, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א2, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב3, שיטות מחקר במדעי החברה, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית1, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרונאו, פרופ' ליאון דעואל, מיטל שחר

יועצות: פרופ' גליה אבידן, פרופ' גלית יובל, פרופ' לילך שלו-מבורך

הקורס שייך לתחום מדעי המוח הקוגניטיביים (‏Cognitive Neuroscience‎)‏, תחום בין-תחומי אשר חובק בתוכו שדות מחקר שונים מתחומי הפסיכולוגיה, מדעי העצב, נוירוביולוגיה, חישוביות עצבית ועוד. הקורס פותח צוהר לשיטות המחקר ולנושאים המרכזיים המעסיקים את החוקרים המתענינים בהבנת הקשר שבין מוח והתנהגות. בקורס מוצגים ממצאים עדכניים הקיימים בתחומי קוגניציה שונים, כגון תפיסה, קשב, זיכרון, שפה, פעולה ותהליכים ניהוליים. בנוסף, התלמידים ייחשפו לשיטות המחקר המגוונות הקיימות בתחום, כגון מחקר עם אנשים בעלי פגיעות מוחיות, שיטות הדמיה מוחית ורישום חשמלי מהמוח. הקורס ידון באופן שבו שיטות שונות שופכות אור על הבנתנו את התהליכים הקוגניטיביים השונים.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

M.S. Gazzaniga, R.B. Ivry & G.R. Mangun, Cognitive Neuroscience, the Biology of the Mind, 5th ed. (‏W.W. Norton, 2019‎)‏


1 סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות  עד סמסטר 2021ג, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏‏10851‎‎)‏‏.

סטודנטים שלומדים לתואר דו-חוגי במדעי הקוגניציה בשילובים שאינם עם פסיכולוגיה, או שלומדים חוג במדעי הקוגניציה לאחר תואר, וסטודנטים שלומדים לתואר במדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה, פטורים מתנאי קבלה זה באישור של אחראי פניות הסטודנטים. עם זאת, לא מומלץ לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית בקורס זה למי שלא למד את הקורס 10686 או צמד הקורסים 10286 ו- 10851.

2 סטודנטים שלומדים לתואר דו-חוגי במדעי הקוגניציה פטורים מתנאי קבלה זה, באם למדו את הקורס הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב (‏‏20425‎)‏ או את הקורס ‏מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏.

3 סטודנטים שלומדים לתואר דו-חוגי במדעי הקוגניציה פטורים מתנאי קבלה זה, באם למדו את הקורס הסקה סטטיסטית (‏‏30204‎)‏‎.