האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10968 משיחיות יהודית בעת החדשה: משבתי צבי ועד הרבי מלובביץ'

10968 משיחיות יהודית בעת החדשה: משבתי צבי ועד הרבי מלובביץ'‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / מדעי הרוח - כללי

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מחשבת ישראל

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות, ובכללם קורס במדעי היהדות או היסטוריה של העת החדשה או היסטוריה של עם ישראל וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

ידע קודם מומלץ: תרבות, חברה ודת: יהודי פולין 600 שנות היסטוריה, מבוא למחשבת ישראל.

פיתוח הקורס: ד"ר גדי שגיב (‏כתיבה, אחראי אקדמי‎)‏, דר' רוני באר-מרקס (‏ייעוץ דידקטי‎)‏, בת שבע ברטמן (‏אסיסטנטית‎)‏.

המשיחיות הסעירה רבים לאורך ההיסטוריה. שאלות כמו מתי יבוא המשיח, מה יש לעשות כדי לקדם את בואו, כיצד ייראו ימות המשיח והאם בכלל יש חשיבות לאמונה במשיח – עוררו וויכוחים פנים-יהודיים ופולמוסים בין-דתיים מהעת העתיקה ועד ימינו. היו מי שהאמינו שהגאולה קרובה לבוא והיו שגם זיהו את הגואל בשמו. לעומתם היו כאלה שהביטו באימה בכל תקווה משיחית וניסו להתרחק ככל יכולתם מרעיונות משיחיים.

הקורס מציג בפני הלומדים את מופעיה המגוונים של המשיחיות היהודית בעת החדשה: משבתי צבי, המשיח שהתאסלם במאה ה-17, ועד מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ' מהמחצית השניה של המאה ה-20, שיש חסידים רבים המאמינים שהוא משיח שלא מת אלא ממשיך לחיות במעין 'יקום מקביל'. ובין הדמויות הללו הקורס יעסוק גם במשיחיות אצל החסידים ואצל המתנגדים; בקרב יהודי אירופה ובקרב יהודי ארצות האסלאם; אצל אורתודוקסים, רפורמים וחילונים; בזרמים שונים של התנועה הציונית, ובקרב הוגי דעות יהודיים בולטים במאה ה-20.

הקורס יסקור את יסודות המשיחיות היהודית לפני העת החדשה, יציג גישות שונות לדיון במשיחיות, ויקנה ללומדים כלים לקריאת טקסטים משיחיים ולניתוח תופעות משיחיות בעבר ובהווה, בישראל ובעולם.

המשיחיות היהודית לא נדונה רק כשלעצמה אלא גם כנושא שדרכו אפשר להבין את לבטי הקיום של יהודים רבים בעידן המודרני ואת מאפייניה הייחודיים של ההיסטוריה היהודית המודרנית.


1אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.